Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
27/02/2015
Διευκρινίσεις σχετικά με τον καθορισμό προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας για δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών, Αριθμ.Πρωτ. 8458/658/15/26.2.2015

 

Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. Α-18382/1905/22-08-2013 απόφαση του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2046/ Β΄).

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ΄ αριθμ. Α-18382/1905/22-08-2013 του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2046/ Β΄) «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας για δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών»

 

Κατόπιν πολυάριθμων αναφορών και αιτημάτων πολιτών, υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών και αρχών ελέγχου που περιήλθαν στην υπηρεσία μας, διευκρινίζουμε ότι, αναφορικά με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 4 της υπ΄ αριθμ. Α-18382/1905/22-08-2013 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2046/ Β΄) «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως στοιχείων κυκλοφορίας για δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών», χρήση των αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας τύπου ΔΟ.Κ. δύναται να γίνει μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Κυκλοφορία οχημάτων εκτός της Ελληνικής Επικράτειας δύναται να διενεργείται μόνο με πινακίδες που έχουν χορηγηθεί κατά την ταξινόμηση των οχημάτων (υπ΄ αριθ. 19800/1982/ΦΕΚ Β΄ 455 ΥΑ και υπ΄ αριθ. οικ. 4700/330/04-02-2004/ΦΕΚ Β΄ 192 ΥΑ), και κατόπιν περατώσεως της σύννομης διαδικασίας στα κατά τόπους αρμόδια τελωνεία, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

 

Ακριβές αντίγραφο

Ν. Νίκου      

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

 

Πηγή:


efm_728x90