Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
04/02/2015
Πολ.1039/26.1.2015, Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του Ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών
Πηγή:


efm_728x90