Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
12/01/2015
Πολ.1003/31.12.2014, Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α΄251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»
Πηγή:


efm_728x90