Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
26/01/2015
Άρθρο: Με μια Ματιά - Η προηγούμενη εβδομάδα

 

Μαρία Γεωργουλοπούλου / Λογίστρια - Φοροτεχνικός Α'Τάξης

Στέλλα Τσιούλη / Λογίστρια - Φοροτεχνικός Β'Τάξης

 

Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Δευτέρα και σήμερα, 26/1/2015, μια μέρα μετά τις εκλογές. Μια εβδομάδα πέρασε γεμάτη από πολιτικές εξελίξεις οι οποίες βέβαια, δεν θα μειωθούν και την εβδομάδα που μόλις άρχισε. Όπως πάντα εμείς θα δούμε ποιες οικονομικές ειδήσεις-εξελίξεις μας απασχόλησαν περισσότερο.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Παράταση υποβολής του Ε11 μέχρι και τις 28/2/2015
 2. Απλοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων για τις μικρές επιχειρήσεις
 3. Νέες διαδικασίες απαλλαγής εμπορευμάτων από τον ΦΠΑ
 4. Εγκύκλιος για την απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων
 5. ΓΓΔΕ: Ηλεκτρονικά η δήλωση για τη γνωστοποίηση διακοπής λειτουργίας των φορολογικών μηχανισμών
 6. Ηλεκτρονικά οι άδειες δόμησης από 24 Φεβρουαρίου 2015
 7. Εγκρίθηκε από την ΕΚΤ η παροχή στήριξης των ελληνικών τραπεζών για 15 μέρες
 8. Ποιες μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την απογραφή
 9. Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου με έναν κωδικό
 10. Μέχρι 31/3 οι αιτήσεις για το φοιτητικό επίδομα - Ποιοι το δικαιούνται
 11. Σημαντικές μειώσεις σε κοινωνικούς φορείς - Ποιοι είναι αυτοί και τι έκπτωση έχουν
 12. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τη ρύθμιση των εταιρικών δανείων

 

 

1. Παράταση υποβολής του Ε11 μέχρι και τις 28/2/2015

Με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας (Αριθμ. Πρωτ. 2640/715/21-1-2015) παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του Ε11 – Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας έως και τις 28/2/2015.

Δείτε το Ημερολόγιο Υποχρεώσεων

 

2. Απλοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων για τις μικρές επιχειρήσεις

Τη διευκόλυνση των μικρών επιχειρήσεων στις φορολογικές τους υποχρεώσεις αποφάσισε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Αικατερίνη Σαββαΐδου, μέσω τριών αποφάσεων που υπέγραψε.

Ειδικότερα, με τις δύο πρώτες αποφάσεις δίνεται ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής μικρών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις απαιτήσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και προβλέπεται ότι:

Οι επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας, που έχουν συσταθεί ως ΝΠΔΔ, έχουν ίδια περιουσία, έσοδα προερχόμενα από συνδρομές των μελών τους και δεν εμπίπτουν στις οντότητες της γενικής κυβέρνησης του Ν. 4270/2014, θα εμπίπτουν στο εξής στις πολύ μικρές οντότητες και θα έχουν τις λογιστικές υποχρεώσεις των πολύ μικρών οντοτήτων.

Τα πρατήρια υγρών καυσίμων καθώς και οι πρατηριούχοι χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων εντάσσονται αποκλειστικά και μόνο για το φορολογικό έτος 2015 στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων, ανεξάρτητα από το ύψος του κύκλου εργασιών τους. Οι οντότητες αυτές θα τηρούν για το φορολογικό έτος 2015 απλογραφικά βιβλία και γενικότερα θα έχουν τις υποχρεώσεις των πολύ μικρών οντοτήτων.

Οι συνεταιρισμοί, οι οποίοι εκ του ιδρυτικού τους νόμου ή του καταστατικού τους, οφείλουν να συντάσσουν μόνο ισολογισμό και να μη τηρούν διπλογραφικά βιβλία, μπορούν να τηρούν απλογραφικά βιβλία, εφόσον ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000 ευρώ.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

3. Νέες διαδικασίες απαλλαγής εμπορευμάτων από τον ΦΠΑ

Με σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού της χώρας η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου εξέδωσε απόφαση με την οποία καθιερώνονται νέες διαδικασίες απαλλαγής εμπορευμάτων από τον ΦΠΑ.

Με την καθιέρωση των διαδικασιών αυτών εξαλείφεται το μειονέκτημα  των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων έναντι των εισαγωγικών οι οποίες μέχρι σήμερα είχαν το πλεονέκτημα της θέσης των εμπορευμάτων στο τελωνειακό καθεστώς της τελειοποίησης με απαλλαγή καταβολής του ΦΠΑ.

Ειδικότερα προβλέπεται διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ των εγχώριων εμπορευμάτων (πρώτων και βοηθητικών υλών) που τίθενται σε καθεστώς τελειοποίησης (μεταποίησης) με σκοπό να αποτελέσουν αυτά αντικείμενο εξαγωγής ή παράδοσης σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

4. Εγκύκλιος για την απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων

Παρέχεται η δυνατότητα, από το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 και εφεξής, μη ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων στους αγρότες - φυσικά πρόσωπα οι οποίοι λόγω υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Ν. 2859/2000 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), εφόσον:

α) τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν το ενάμιση εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ,

β) τα λογιστικά στοιχεία τηρούνται με τάξη και πληρότητα ώστε να εκπληρούνται με ορθότητα οι φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις του υπόχρεου και να διευκολύνεται η διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου, και

γ) δεν ασκείται άλλη δραστηριότητα, για την οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων.

Όσοι αγρότες - φυσικά πρόσωπα του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. δεν ασκήσουν την επόμενη διαχειρι­στική περίοδο την αγροτική τους εκμετάλλευση ούτε δικαιούνται να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. Στην περίπτωση που μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν προκύπτει το ύψος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προ-προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Επί μεταβίβασης δε, των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η υποχρέωση για τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) καταλαμβάνει τους αγρότες με εναπομείναντα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης πάνω από το προβλεπόμενο όριο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

 Δείτε την Εγκύκλιο Εδώ

 

5. ΓΓΔΕ: Ηλεκτρονικά η δήλωση για τη γνωστοποίηση διακοπής λειτουργίας των φορολογικών μηχανισμών

Ηλεκτρονικά θα μπορούν πλέον να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τη δήλωση για τη γνωστοποίηση της διακοπής λειτουργίας των φορολογικών μηχανισμών λόγω βλάβης, οι εταιρείες που υποστηρίζουν τεχνικά τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς  μηχανισμούς.

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων για την παροχή χρόνου προσαρμογής των μηχανογραφικών τους εφαρμογών, η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, υπέγραψε απόφαση, με την οποία οι εταιρείες που υποστηρίζουν τεχνικά ή έχουν την άδεια καταλληλότητας των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, θα υποβάλλουν στο Taxis ηλεκτρονικά δήλωση για τη γνωστοποίηση της διακοπής λειτουργίας των φορολογικών μηχανισμών λόγω βλάβης της φορολογικής μνήμης.

Η δήλωση θα υποβάλλεται εντός 10 ημερών από τη διακοπή λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού. Ειδικά, για το πρώτο τρίμηνο του 2015, η σχετική δήλωση θα μπορεί να υποβληθεί μέχρι και το τέλος Απριλίου 2015.

 

6. Ηλεκτρονικά οι άδειες δόμησης από 24 Φεβρουαρίου 2015

Ηλεκτρονικά θα γίνεται από τις 24 Φεβρουαρίου 2015 η υποβολή αιτήσεων και φακέλου και την έκδοση και αναθεώρηση αδειών δόμησης σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφεται από τους αρμόδιους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη , Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλο και Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη. Με την κοινή υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της μείωσης της γραφειοκρατίας, της αντιμετώπισης φαινομένων διαφθοράς και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, μηχανικοί και υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών θα πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τη διαδικασία υποβολής, έγκρισης και αρχειοθέτησης των αιτήσεων για την έκδοση αδειών δόμησης.

Σύμφωνα με την προωθούμενη ΚΥΑ, οι πράξεις ηλεκτρονικής έκδοσης των αδειών, είναι : αίτηση έγκρισης δόμησης, αίτησης αδειας δόμησης, αναθεωρήσεις εγκρίσεων και αδειών δόμησης. «Η μείωση της γραφειοκρατίας δεν συνδέεται με τις πολιτικές εξελίξεις και τους εκλογικούς κύκλους. Στις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων 18 μηνών προσθέτουμε τώρα την αντικατάσταση του χαρτιού στην έκδοση αδειών δόμησης από ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα», δήλωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης.

 

7. Εγκρίθηκε από την ΕΚΤ η παροχή στήριξης των ελληνικών τραπεζών για 15 μέρες

Εγκρίθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες το βράδυ της Τετάρτης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος για παροχή προληπτικής στήριξης των ελληνικών τραπεζών από τον στον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας - ELA. Επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν την Πέμπτη αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η στήριξη θα είναι για δύο εβδομάδες, μέχρι την επόμενη συνεδρίαση.

H προσφυγή στην «ομπρέλα» του ΕΛΑ κρίθηκε απαραίτητη από τις συστημικές τράπεζες ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με τη ρευστότητα καθώς το επόμενο διάστημα θα υποχρεωθεί το ελληνικό δημόσιο να προχωρήσει σε εκδόσεις εντόκων γραμματίων. Παράλληλα, οι εκροές καταθέσεων από τα γκισέ των τραπεζών αν και είναι ελεγχόμενες προκαλούν προβληματισμό στις διοικήσεις των τραπεζών και φυσικά της ΤτΕ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος κατάφερε να εξασφαλίσει την έγκριση της ΕΚΤ, ώστε σε περίπτωση που χρειαστούν τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα να δανειστούν από τον ELA, αυτό να γίνει με ενέχυρο κυρίως τίτλους που φέρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Η στήριξη δίνεται για δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τους κανόνες, και μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

8. Ποιες μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την απογραφή

Ενας βραχνάς λιγότερος για μικρές επιχειρήσεις καθώς γλιτώνουν τη γραφειοκρατία αφού η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία δίδεται απαλλαγή σε ορισμένες κατηγορίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία από τη διενέργεια φυσικής απογραφής και της τήρησης αρχείου αποθεμάτων.

Με την απαλλαγή αυτή διευκολύνονται οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για τη σύνταξη της απογραφής, είτε λόγω του μικρού μεγέθους του αντικειμένου των εργασιών τους είτε και της μικρής αξίας ανά τεμάχιο αποθέματος, και δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα αγαθών.

Από την υποχρέωση διενέργειας απογραφής, απαλλάσσονται ενδεικτικά οι εξής επιχειρήσεις:

 • Φαρμακεία
 • Αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις (ειδικού και κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ)
 • Ανθοπωλεία
 • Βιβλιοπωλεία
 • Αρτοποιεία και πρατήρια άρτου
 • Ζαχαροπλαστεία
 • Εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, κυλικεία, αναψυκτήρια
 • Επιχειρήσεις εμπορίας ειδών διατροφής (παντοπωλεία, μίνι μάρκετ, ιχθυοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία, κρεοπωλεία κλπ), ψιλικών, ηλεκτρονικών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, καπνοβιομηχανικών προϊόντων (πώληση χονδρική), χρωμάτων κλπ
 • Περίπτερα κλπ

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

9. Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου με έναν κωδικό

Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών απο την γραφειοκρατία που πλέον «μεταφέρεται» και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου αφού για να χρησιμοποιήσει κάποιος τις υπηρεσίες αυτές, καλείται για κάθε μια, να εκδώσει ξεχωριστό κλειδάριθμο, σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr θεσπίζεται σταδιακά ο ενιαίος κωδικός πρόσβασης που θα είναι αυτός που χρησιμοποιούν οι φορολογούμενοι για να εισέλθουν στο Taxisnet.

Για παράδειγμα ένας ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ για να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες πρέπει να απευθυνθεί σε υποκατάστημα του Ταμείου ή στα ΚΕΠ ώστε να λάβει τον κλειδάριθμο του για να μπορέσει να εξυπηρετείται ηλεκτρονικά για τις συναλλαγές του. Επίσης στην διαδικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ που ο πολίτης μπορεί να διαικπεραιώσει ηλεκτρονικά μια σειρά από διαδικασίες που γίνονται απο τα ΚΕΠ της χώρας πρέπει να απευθυνθεί σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ώστε να λάβει τον κλειδάριθμό του.Αυτά είναι δύο από πολλά παραδείγματα δημοσίων υπηρεσιών που απαιτείται η έκδοση κλειδαρίθμου ώστε να ταυτοποιηθεί ο πολίτης προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει για να γλιτώσει χρόνο και σε πολλές περιπτώσεις και ταλαιπωρία.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

10. Μέχρι 31/3 οι αιτήσεις για το φοιτητικό επίδομα - Ποιοι το δικαιούνται

Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015 θα πρέπει οι φοιτητές των ΑΕΙ, οι οποίοι δικαιούνται το επίδομα στέγασης ύψους 1.000 ευρώ, να υποβάλουν στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του ιδρύματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι υπεύθυνη δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος, ο φοιτητής θα πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη κατοικία σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους. Όσοι διαμένουν στη φοιτητική εστία ή σε συμβεβλημένα από το Πανεπιστήμιο ξενοδοχεία, δεν δικαιούνται το επίδομα. Ο φοιτητής πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή υπήκοος άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευμένο παιδί.

 

10. Σημαντικές μειώσεις σε κοινωνικούς φορείς - Ποιοι είναι αυτοί και τι έκπτωση έχουν

Σημαντικές μειώσεις που μπορεί να φτάσουν στο 70% του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας που πληρώνουν που παρέχουν κοινωνικό έργο, προβλέπει απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτη. Στην απόφαση ορίζονται οι εκπτώσεις αλλά και οι δικαιούχοι φορείς είτε είναι δημόσιοι, ΟΤΑ, ιδιωτικοί ή εκκλησιαστικοί. Συγκεκριμένα όπως ορίζει η σχετική απόφαση στο ειδικό τιμολόγιο υπηρεσιών αλληλεγγύης υπάγονται 4 κατηγορίες:

Οι ειδικά πιστοποιημένοι φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

Τα εκκλησιαστικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής σίτισης μέσω διατήρησης ειδικών χώρων (μαγειρεία, αίθουσες διάθεσης συσσιτίου).

Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης που έχουν δημιουργήσει πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ και στεγάζονται σε δημοτικά κτίρια (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά συσσίτια).

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

11. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για τη ρύθμιση των εταιρικών δανείων

Tα συναρμόδια υπουργεία Oικονομικών, Aνάπτυξης και Eργασίας εξέδωσαν χθες την απόφαση που καθορίζει τα δικαιολογητικά, τη μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης για ρύθμιση των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες που θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι. Περιλαμβάνονται επίσης και οι βεβαιώσεων που συνυποβάλλονται αναφορικά με την αξία των περιουσιακών στοιχείων των δανειοληπτών.

H απόφαση ρυθμίζει επίσης τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τραπεζών, φορολογικής διοίκησης και Φορέων Kοινωνικής Aσφάλισης.

O νόμος για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια, ενεργοποιείται και έχει εκτιμηθεί ότι οι ρυθμίσεις αφορούν περί τις 180.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ.

Όσοι επιχειρηματίες θέλουν να διευθετήσουν τις οφειλές τους προς τις τράπεζες θα πρέπει να προσέλθουν με μία αίτηση ένταξης (είναι τυποποιημένη), μία βεβαίωση που αναφέρει ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου και 14 δικαιολογητικά.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

Με την ανασκόπηση της προηγούμενης εβδομάδας που παρουσιάστηκε παραπάνω, πιστεύω ότι καταφέραμε να σας θυμίσουμε κάποιες οικονομικές - φορολογικές ειδήσεις που ξεχώρισαν μέσα στον καταιγισμό των πολιτικών ειδήσεων.

Ελπίζω ότι γίνει, να γίνει για το καλό όλων μας.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.

Καλή εβδομάδα σε όλους!

 

Πηγή: Μέλη της επιστημονικής ομάδας του Power-Tax


efm_728x90