Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
18/11/2014
Άρθρο: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα - Προϋποθέσεις και διαδικασίες

 

Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax

Λογιστής - Φοροτεχνικός Β' Τάξης

 

Από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, και έως τις 15 Μαρτίου 2015, οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος – κάτοικοι των πρώτων 13 δήμων που εντάχθηκαν στο πιλοτικό πρόγραμμα – έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις τους μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του υπουργείου Εργασίας  www.energo-eke.gr.

 

Ουσιαστικά το “Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα” είναι ένα πλήθος ενεργειών, που σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση   Α.π. 39892/ΓΔ1.2-07/11/2014, έχει ως σκοπό:

 

  1. Την εισοδηματική ενίσχυση των δικαιούχων, η οποία αποτελεί ένα συμπληρωματικό επίδομα στο  ετήσιο εισόδημα, έτσι ώστε βάσει της οικογενειακής τους κατάστασης, να φθάνει στο όριο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.  Ουσιαστικά το ανώτατο ποσό της συνολικής εισοδηματικής ενίσχυσης περιλαμβάνει 100 ευρώ ανά μήνα, για κάθε ωφελούμενη μονάδα (οικογένεια), συν 100€ για κάθε ενήλικα αιτούντα, σύζυγο ή εξαρτώμενο μέλος, καθώς και 50€  για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος.
  2. Την προώθηση και διασφάλιση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά. πχ Χορήγηση βιβλιαρίου ανασφαλίστου, Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης , Ένταξη σε πρόγραμμα Κοινωνικού Παντοπωλείου κτλ
  3. Την υποστήριξη των δικαιούχων για την ένταξη ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

 

Για την ένταξη των δικαιούχων στην πιλοτική εφαρμογή πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  1. Να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα ,τουλάχιστον τους τελευταίους έξι μήνες, στους Δήμους Δράμας, Έδεσσας, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Μεαγανησίου Λευκάδας, Μεσολογγίου, Χαλκίδας, Καλλιθέας, Τρίπολης, Σάμου, Σύρου, Μαλεβιζίου.
  2. Το πραγματικό εισόδημα κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν από την αίτηση πρέπει να είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο Κατώφλι Εισοδήματος. Συγκεκριμένα στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η κλίμακα του Ελάχιστου Εγγυημένου εισοδήματος βάσει οικογενειακής κατάστασης:

 

 

 

Οικογενειακή κατάσταση

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Μηνιαίο

Ετήσιο

Άγαμος χωρίς παιδιά

200 €

2.400 €

Ζευγάρι χωρίς παιδιά

300 €

3.600 €

Ζευγάρι με 1 ανήλικο παιδί

350 €

4.200 €

Ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά

400 €

4.800 €

Ζευγάρι με 3 ανήλικα παιδιά

450 €

5.400 €

Ζευγάρι με 4 ανήλικα παιδιά

500 €

6.000 €

Ζευγάρι με 1 ενήλικο παιδί

400 €

4.800 €

Ζευγάρι με 1 ανήλικο και 1 ενήλικο παιδί

450 €

5.400 €

Ζευγάρι με 2 ενήλικα παιδιά

500 €

6.000 €

Ζευγάρι με 2 ανήλικα και 1 ενήλικο παιδί

500 €

6.000 €

Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο παιδί

250 €

3.000 €

Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα παιδιά

300 €

3.600 €

Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ενήλικο παιδί

300 €

3.600 €

Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ενήλικα παιδιά

400 €

4.800 €

 

 

Επιπλέον αν το συγκεκριμένο εισόδημα προέρχεται από μισθό ή σύνταξη, για τον καθορισμό του εισοδηματικού κριτηρίου θα ληφθεί υπόψη ο συνολικό μισθός ή ετήσια σύνταξη μειωμένη κατά 20%. Ως πραγματικό εισόδημα θεωρείται και το επίδομα ανεργίας ενώ εξαιρούνται το επίδομα αναδοχής, το εξωϊδρυματικό επίδομα τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και η αποζημίωση αναδοχής ενήλικου άστεγου του προγράμματος “Στέγαση και Επανένταξη”.                              

 

  1. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90.000€ κατ’ άτομο, η οποία προσαυξάνεται κατά 15.000€ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000€ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα το ποσό των 200.000 ευρώ. Πχ Για μια οικογένεια με δύο ανήλικα τέκνα να μην ξεπερνάει την αξία των 125.000€.
  2. Η κινητή περιουσία της ωφελούμενης μονάδας (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) να μην υπερβαίνει σε αντικειμενική δαπάνη, στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.
  3. Tο συνολικό ύψος των καταθέσεων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ, να μην υπερβαίνει κατά το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της αίτησης, το διπλάσιο του Κατωφλίου Εισοδήματος που της αναλογεί, καθώς και κατά το τελευταίο 6μηνο να είναι μικρότερο από το αντίστοιχο Κατώφλι Εισοδήματος.
  4. Η ωφελούμενη μονάδα δεν πρέπει να έχει στην ιδιοκτησία της Ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , αεροσκάφη, ΙΧ ελικόπτερα ή ανεμόπτερα καθώς και πισίνες.

 

Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ο “αρχικός” δικαιούχος κάθε ωφέλιμης μονάδας- οικογένειας  οφείλει να κάνει ηλεκτρονικά την αίτηση του , χρησιμοποιώντας τους  ίδιους κωδικούς του gsis.gr. Κατόπιν εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, εφόσον η ωφέλιμη μονάδα έχει μέλη αλλοδαπούς πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προβλέπονται κατά περίπτωση. Επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες, μπορούν να ζητήσουν και  τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα εντός ενός (1) μηνός. 

      Θα πρέπει να σημειωθεί ότι  η εισοδηματική ενίσχυση θα καταβάλλεται στους δικαιούχους,  με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό μηνιαίως, με ελάχιστη δόση το ποσό των 20 Ευρώ. Όσον αφορά το ύψος αυτής όπως προείπαμε εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντα και το καθαρό εισόδημα που είχε κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Πχ 1: Έστω  Άγαμος χωρίς παιδιά ο οποίος κατά το προηγούμενο 12μηνο έλαβε από μισθό σε περιστασιακή εργασία το ποσό των 1.000€. Το Ελάχιστο Εγγυημένο εισόδημα προσδιορίζεται σε 2.400€ άρα πρέπει να λάβει οικονομική ενίσχυση ποσού 1.600€ = 2.400€-(1000-1000*20%) Δηλαδή τη διαφορά ανάμεσα στο κατώφλι εισοδήματος μείον το εισόδημα από μισθό μειωμένο κατά 20%.

Πχ 2: Έστω Ζευγάρι με 2 ανήλικα και 1 ενήλικο παιδί και ο κύριος της οικονομικής μονάδας έλαβε μακροπρόθεσμο επίδομα ανεργίας ύψους 300€. Το Ελάχιστο Εγγυημένο εισόδημα προσδιορίζεται σε 6.000€ άρα πρέπει να λάβει οικονομική ενίσχυση ποσού  5.700€= 6.000€-300€. Δηλαδή τη διαφορά ανάμεσα στο κατώφλι εισοδήματος μείον το επίδομα ανεργίας.

Πχ 3: Έστω Ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά που έχει λάβει 2.000€ από ενοίκια. Το Ελάχιστο Εγγυημένο εισόδημα προσδιορίζεται σε 4.800€ άρα πρέπει να λάβει οικονομική ενίσχυση ποσού  2.800€ = 4.800€-2000€. Δηλαδή τη διαφορά ανάμεσα στο κατώφλι εισοδήματος μείον το εισόδημα από τα ενοίκια.

 

      Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι το παρόν μέτρο, αποτελεί ένα πολυδιάστατο σχέδιο ενίσχυσης των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων, έτσι σε περίπτωση που προταθεί κάποια θέση εργασίας σχετική με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του αιτούντα ή κάποιου άλλου μέλους της ωφέλιμης μονάδας, και δεν γίνει αποδεχτή τότε αυτομάτως χάνεται και το δικαίωμα της οικονομικής ενίσχυσης. 

 

Τέλος, όπως προαναφέραμε, το παρόν “Βοήθημα” αποτελεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο όμως θα εφαρμοστεί στο σύνολο της επικράτειας έως τις αρχές του 2016.


 

Πηγή: Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax


efm_728x90