Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
14/11/2014
Πολ.1238/13.11.2014, Συγκρότηση και σύγκληση επιτροπών

 

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων από πολλές Περιφερειακές Διευθύνσεις, σχετικά με το θέμα της συγκρότησης και σύγκλησης Επιτροπών μετά την ισχύ του Π.Δ.111/2014 (178 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», σας πληροφορούμε τα εξής:

Οι διατάξεις του άρθρου 128 «Καταργούμενες διατάξεις» του προαναφερομένου Προεδρικού Διατάγματος, μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι: «Από την έκδοση του παρόντος καταργούνται το Π.Δ.284/1988 (ΦΕΚ Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει πλην των άρθρων 88 έως 128, το Π.Δ. 551/1988 (ΦΕΚ Α΄ 259) ............. ρυθμίσεις του παρόντος».

Ενόψει των ανωτέρω, η σύγκληση και συγκρότηση των προβλεπομένων από τις διατάξεις του Π.Δ.284/1988 επιτροπών παραμένει ως έχει προς το παρόν. Ευνόητο είναι ότι όπου προβλεπόταν η συμμετοχή του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, αντικαθίσταται από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας.

Σημειώνεται ότι, η υπηρεσία μας έχει ήδη προωθήσει προς την ιεραρχία σχέδια νομοθετικών ρυθμίσεων, για την τροποποίηση και αντικατάσταση μελών των επιτροπών.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δημόσιας Περιουσίας να συνεργαστούν με τα Αυτοτελή Γραφεία αρμοδιότητάς τους, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών τους και την εύρυθμη λειτουργία τους γενικότερα.

 

Ο Γενικός Διευθυντής

Κ. Μασούρας

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

 

Πηγή:


efm_728x90