Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
22/09/2014
Άρθρο: Με μια ματιά - Η προηγούμενη εβδομάδα


Μαρία Γεωργουλοπούλου / Λογίστρια - Φοροτεχνικός Α'Τάξης

Στέλλα Τσιούλη / Λογίστρια - Φοροτεχνικός Β'Τάξης

 

Καλημέρα

Καλή Εβδομάδα σε όλους μας…

Ακόμη μια εβδομάδα τελείωσε και είμαστε εδώ για να κάνουμε μία ανασκόπηση στα γεγονότα που την χαρακτήρισαν. Πολλά, κάποια αναμενόμενα, και παρατάσεις που ήταν κοινό μυστικό και ανακοινώθηκαν πλέον και επίσημα…

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Παράταση έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015 για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών
 2. Πολ. 1200/15.9.2014, Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων
 3. Κοινός φορολογικός (Α.Φ.Μ) και ασφαλιστικός (Α.Μ.Κ.Α.) αριθμός για όλους
 4. Πριμ 50.000 ευρώ στους νέους που θέλουν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο
 5. Μείωση κρατήσεων σε μισθούς και συντάξεις
 6. Νέο σφάλμα με την επιβολή του ΕΝΦΙΑ
 7. Αυξημένες φορο-αρμοδιότητες αποκτά από 29/10 η Διεύθυνση Ελέγχων της ΓΓΔΕ
 8. Ακίνητη περιουσία αξίας μέχρι 100.000 ευρώ διαθέτει το 74% των ιδιοκτητών
 9. Πώς θα προσφύγετε δικαστικά κατά του εκκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ
 10. OAEE: Μέχρι τις 30/9/14 η εμπρόθεσμη πληρωμή του 4ου διμήνου 2014
 11. Το αργότερο μέχρι τις 30/10/2014 η υποβολή της προβλεπόμενης Υπεύθυνης Δήλωσης του έτους 2014
 12. Πώς θα δοθούν οι απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ
 13. Πτωχευτικό δίκαιο για ιδιώτες - Διαγραφή χρεών έως 20.000 ευρώ για νοικοκυριά
 14. Συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους ηλικίας τους
 15. Μείωση κατά 30% στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης από 1η Ιανουαρίου 2015 – Αύξηση μισθών και συντάξεων

 

 

1. Παράταση έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015 για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών

Παρατείνεται, έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015, η προθεσμία υποβολής των τριμηνιαίων καταστάσεων πελατών - προμηθευτών του πρώτου, δευτέρου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση της γγ Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων.

Η ΓΓΔΕ διευκρινίζει ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική, δεδομένου ότι, συμπίπτει με αυτή της υποβολής των καταστάσεων του τελευταίου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014 και επομένως δεν δύναται να παραταθεί περαιτέρω.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

2. Πολ. 1200/15.9.2014, Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που αφορά μεταβολές περιουσιακής κατάστασης, που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα (έντυπο Ε9), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

3. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται χειρόγραφα στο αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης αποκλειστικά στις εξής περιπτώσεις:

α. Όταν ο υπόχρεος σε δήλωση έχει αποβιώσει. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση υποβάλλεται από όλους τους κληρονόμους ή οποιονδήποτε εξ αυτών ή από πληρεξούσιο, που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι΄ αυτό, και συνοδεύεται από τα οικεία παραστατικά.

β. Όταν το υπόχρεο σε δήλωση νομικό πρόσωπο έχει διακόψει τις εργασίες του κατά την ημερομηνία υποβολής της. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση υποβάλλεται από τον τελευταίο νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή από πληρεξούσιο, που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι΄ αυτό, και συνοδεύεται από τα οικεία παραστατικά.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία, εντός της προθεσμίας υποβολής δήλωσης, αποκτάται και μεταβιβάζεται το ίδιο ακίνητο ή μεταβάλλονται στοιχεία αυτού, απαιτείται η υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων.

5. Για τον τρόπο αναγραφής των ακινήτων, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων ισχύουν τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1052/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, εκτός αν με την παρούσα ορίζεται άλλως.

Δείτε την Πολ.1200/15.9.2014

Έντυπο Ε9

 

3. Κοινός φορολογικός (Α.Φ.Μ) και ασφαλιστικός (Α.Μ.Κ.Α.) αριθμός για όλους

Στην ενοποίηση του AΦM και του AMKA όλων των πολιτών σχεδιάζει να προχωρήσει η κυβέρνηση για να διασφαλίσει τις πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών και των φόρων που, με βάση κεντρική πολιτική απόφαση, θα γίνονται ενιαία από τα μέσα του 2017. Tην ενοποίηση του AΦM και του AMKA προβλέπει η Mελέτη του KEΠE για το Aσφαλιστικό, στο πλαίσιο της διαδικασίας είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τις φορολογικές αρχές.

«Θα ήταν χρήσιμο να ενοποιηθούν οι αριθμοί AMKA και AΦM σε έναν και μοναδικό κωδικό, που θα είναι κοινός για τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές αρχές», εισηγείται το KEΠE, υπογραμμίζοντας στο προσχέδιο της σχετικής μελέτης, που έχει παραδώσει στην ηγεσία του υπουργείου Eργασίας, Kοινωνικής Aσφάλισης και στους διοικητές των Tαμείων, ότι με τον τρόπο αυτό «θα διευκολυνθεί η μετάβαση των πράξεων είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών από τις φορολογικές αρχές, καθώς σε ένα αρχείο θα περιλαμβάνονται όλες οι ατομικές πληροφορίες και δεν θα τίθεται καν ζήτημα διασταύρωσης πληροφοριών ή κοινού λογισμικού»...

AYTOMATEΣ ΔIAΣTAYPΩΣEIΣ

H ενοποίηση του AΦM και του AMKA θεωρείται ότι θα διευκολύνει -και πριν από την τελική φάση της συγχώνευσης της είσπραξης των εισφορών και των φόρων- και άλλες διαδικασίες για την ενίσχυση των εσόδων των Tαμείων στην τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, όπως:

• Tις διασταυρώσεις με τα στοιχεία που διαθέτουν οι φορολογικές αρχές για το οικονομικό «προφίλ» των οφειλετών. Tο KEΠE υπογραμμίζει σχετικά ότι «είναι αδιανόητο, με τη δικαιολογία των προσωπικών δεδομένων, το κράτος να μην γνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών του». Kαι προτείνει τη συστηματική και αυτοματοποιημένη (και όχι κατά περίπτωση, όπως γίνεται σήμερα) διασύνδεση του Kέντρου Eίσπραξης Aσφαλιστικών Oφειλών και των Tαμείων με τις φορολογικές αρχές, λαμβάνοντας υπόψη το φορολογικό απόρρητο.

• Tον αυτόματο συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών με επιστροφές φόρων (ΦΠA και ΦMY) ή πληρωμές επιδοτήσεων από τον OΠEKEΠE για τους ασφαλισμένους στον OAEE και τον OΓA. Tο μέτρο, νομοθετημένο από τον Aπρίλιο του 2014, άρχισε να εφαρμόζεται μέσω του KEAO και με τη συνδρομή της HΔIKA, αλλά όχι αυτοματοποιημένα.

• Tην παρακολούθηση των τρεχουσών πληρωμών εργοδοτών για κάθε ασφαλισμένο, όπως και κάθε άλλου υπόχρεου, και τον άμεσο εντοπισμό διαφορών (εισφορο-αποφυγή) και καθυστερήσεων με στόχο την αποτροπή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων. Σε αυτή τη βάση, το KEΠE τονίζει τις σημαντικές αλλαγές που έχει κάνει το IKA στο συγκεκριμένο θέμα («μέσω των μηνιαίων στοιχείων μισθοδοσίας είναι πλέον εφικτός ο έλεγχος της ορθότητάς τους με τη διασταύρωση των διαθέσιμων πληροφοριών στο IKA-ETAM και στις φορολογικές αρχές, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων»).

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

4. Πριμ 50.000 ευρώ στους νέους που θέλουν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο

Πρόγραμμα για την ενίσχυση των νέων που θέλουν να επιστρέψουν στην ελληνική ύπαιθρο και να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή και την κτηνοτροφία θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση.

Ο εθνικός φάκελος με τα κοινοτικά κονδύλια που προορίζονται για τον αγροτικό τομέα, προβλέπει ειδικά μέτρα στήριξης των νέων αγροτών, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Με ορίζοντα εξαετίας, περισσότεροι από 18.000 νέοι πρόκειται να ενισχυθούν με πριμ ύψους έως 50.000 ευρώ για ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα στην ύπαιθρο.

Συγκεκριμένα, 16.000 νέοι θα μοιραστούν ποσά ύψους 300 εκατ. ευρώ για να εισέλθουν στο αγροτικό επάγγελμα, ενώ περισσότερες από 2.000 νέες επιχειρήσεις, τα λεγόμενα «start-ups», που θα επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν στον αγροδιατροφικό τομέα θα χρηματοδοτηθούν με 100 εκατ. ευρώ.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

5. Μείωση κρατήσεων σε μισθούς και συντάξεις

Εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι που λαμβάνουν πάνω από 833 ευρώ το μήνα, θα δουν, από τον Ιανουάριο του 2015, τις κρατήσεις φόρου εισοδήματος να μειώνονται κατά 8 έως και 85 ευρώ  το μήνα, λόγω των μειώσεων των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και της αύξησης του αφορολογήτου ορίου από τα 9.550 στα 11.500 ευρώ, που προβλέπονται στο πακέτο φοροελαφρύνσεων το οποίο σχεδιάζει να εντάξει η κυβέρνηση στον κρατικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Ειδικά δε όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι λαμβάνουν κάθε μήνα πάνω από 1.000 ευρώ (πάνω από 12.000 ευρώ, ετησίως) θα έχουν ακόμη μεγαλύτερα οφέλη, καθώς από τον Ιανουάριο θα μειωθούν και οι κρατήσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που επιβάλλονται επί των αποδοχών τους.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

6. Νέο σφάλμα με την επιβολή του ΕΝΦΙΑ

Μπορεί η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη να ήρθε σε συνεννόηση με τον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη ώστε τα ενοικιαζόμενα δωμάτια να αντιμετωπίζονται όπως τα ξενοδοχεία και να καταβάλλουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ, ωστόσο η διάταξη που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή και ψηφίσθηκε με τις λοιπές τροποποιήσεις του ΕΝΦΙΑ δεν επέφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια εξακολουθούν να φορολογούνται όπως οι κατοικίες.

Σύμφωνα με νομικού κύκλους, η διάταξη όπως ψηφίστηκε δεν εξομοιώνει τη φορολογική μεταχείριση των ενοικιαζόμενων δωματίων με τα ξενοδοχεία και με αυτά τα δεδομένα οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων θα κληθούν να πληρώσουν τελικά κανονικά τόσο τον ΕΝΦΙΑ, όσο και το συμπληρωματικό φόρο.

Το υπουργείο Τουρισμού τοποθετήθηκε το βράδυ της Τετάρτης επί του θέματος, σημειώνοντας πως η «λογική» της διάταξης που προστέθηκε στο νόμο για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων με το ψηφισθέν στις 11 Σεπτεμβρίου 2014 νομοσχέδιο είναι, οι προβλέψεις που ισχύουν για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (ξενοδοχεία) να εφαρμόζονται και στα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα, αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα πλην των τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων- βιλών του άρθρου 46 παρ. 5 του ν. 4179/2013.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

7. Αυξημένες φορο-αρμοδιότητες αποκτά από 29/10 η Διεύθυνση Ελέγχων της ΓΓΔΕ

Αυξημένες αρμοδιότητες αποκτά από τις 29 Οκτωβρίου 2014 η Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, πέρα από την αρμοδιότητα της συγκέντρωσης και επεξεργασίας στοιχείων αποτελεσμάτων ελέγχων και επανελέγχων, καθώς και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού, την οποία η Διεύθυνση Ελέγχων θα ασκεί από την προσεχή Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, από τα τέλη Οκτωβρίου η Διεύθυνση θα πρέπει να φέρει εις πέρας συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

 • Ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και η τιμωρία της φοροδιαφυγής.
 • Η ευθύνη για την παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για φορολογικούς ελέγχους στα Ελεγκτικά Κέντρα και στις ΔΟΥ.
 • Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του φοροελεγκτικού μηχανισμού και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων.
 • Η βελτίωση της ποιότητας του ελεγκτικού έργου του φοροελεγκτικού μηχανισμού για την μεγιστοποίηση της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.
 • Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη- μέλη της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ.
 • Η εποπτεία των υπόχρεων προσώπων που ορίζονται στο νόμο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

8. Ακίνητη περιουσία αξίας μέχρι 100.000 ευρώ διαθέτει το 74% των ιδιοκτητών

Ακίνητη περιουσία που δεν ξεπερνά τις 100.000 ευρώ –αντικειμενικής αξίας– διαθέτει το 74% των ιδιοκτητών, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 4,1 εκατ. ιδιοκτήτες σε σύνολο 5,5 εκατ., η συνολική ακίνητη περιουσία των οποίων υπολογίζεται σε 520 δισ. ευρώ (κατοικίες και εντός αντικειμενικού προσδιορισμού οικόπεδα).

Στον αντίποδα βρίσκονται 492 ιδιοκτήτες με ακίνητη περιουσία άνω των 5 εκατ. ευρώ έκαστος.

Από την ανάλυση των στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών για τα αστικά ακίνητα και τα εντός αντικειμενικού προσδιορισμού οικόπεδα, προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

• 5.569.336 είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων (κατοικιών και οικοπέδων εντός αντικειμενικού προσδιορισμού). Η αξία των ακινήτων τους φθάνει στα 520,49 δισ. ευρώ.

• 4.123.258 ιδιοκτήτες ακινήτων, ή διαφορετικά το 74% του συνόλου, διαθέτουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας κάτω των 100.000 ευρώ. Η αξία των ακινήτων τους φθάνει τα 160,3 δισ. ευρώ.

• 291.322 ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν φέτος και συμπληρωματικό φόρο εκτός από τον ΕΝΦΙΑ. Η αντικειμενική αξία των ακινήτων τους είναι υψηλότερη από 300.000 ευρώ.

• 114.793 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία άνω των 500.000 ευρώ. Σύμφωνα με το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί θα πληρώνουν μόνο φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Η αξία των ακινήτων ανέρχεται στα 105,3 δισ. ευρώ.

• 27.198 είναι οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ.

• 492 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία άνω των 5 εκατ. ευρώ. Η αξία των ακινήτων τους ανέρχεται στα 4,1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η συνολική ακίνητη περιουσία, συμπεριλαμβανομένων των αγροτεμαχίων, των οικοπέδων εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού και των επιχειρήσεων, προσεγγίζει το 1 τρισ. ευρώ με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν σήμερα για τις οποίες ο φόρος (ΕΝΦΙΑ και συμπληρωματικός) που καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες φθάνει στο 0,3% της αξίας τους. Βέβαια, οι επιβαρύνσεις είναι πολύ μεγαλύτερες εάν συνυπολογισθούν τόσο οι επιπλέον φόροι που βαρύνουν τα ακίνητα, όσο και αν ληφθούν υπόψη οι πραγματικές τιμές που είναι σημαντικά μικρότερες από τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

9. Πώς θα προσφύγετε δικαστικά κατά του εκκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ

Βήμα – βήμα την διαδικασία προς τους πολίτες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καταφύγουν σε δικηγόρο για να προσφύγουν κατά του εκκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ, εξηγεί ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας αναρτώντας στον ιστότοπό του (dsa.gr- και για ερωτήσεις dsa_enfia@dsa.gr) πρακτικές οδηγίες και τυποποιημένα υποδείγματα προσφυγών.

Η πρωτοβουλία του ΔΣΑ και του προέδρου του Βασ. Αλεξαδρή, αφορά όσους πολίτες δεν έχουν φοροδοτική ικανότητα και θέλουν να αμφισβητήσουν, με αφορμή την πραγματική οικονομική τους κατάσταση, τη νομιμότητα και τη συνταγματικότητα των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ. Η κίνηση αυτή σε συνδυασμό με τις προσφυγές που έχουν ήδη κατατεθεί, αναμένεται να φέρει χιλιάδες καινούργιες από τους πολίτες που θα κατακλύσουν τα δικαστήρια. Σε κάθε περίπτωση πάντως η συνταγματικότητα ή μη του φόρου θα κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο (ΣτΕ) σε πιλοτική δίκη.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

10. OAEE: Μέχρι τις 30/9/14 η εμπρόθεσμη πληρωμή του 4ου διμήνου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Εμπρόθεσμη πληρωμή του 4ου διμήνου2014.

Σας γνωρίζουμε ότι τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης πληρωμής του 4ου διμήνου 2014 είναι η Τρίτη  30/09/2014.

Την ίδια μέρα καταβάλλεται και η μηνιαία δόση των ρυθμίσεων Ν.4152/2013, μέσω πάγιας εντολής, καθώς και τυχόν ανεξόφλητη δόση της 31/08/2014. Υπενθυμίζουμε ότι η ανεξόφλητη δόση καταβάλλεται προσαυξημένη  κατά 15%.

Οι ασφαλισμένοι που καταβάλλουν εισφορές ή δόσεις με πάγια εντολή, θα πρέπει να συνεννοηθούν με την Τράπεζα επιλογής τους σχετικά με:

· Το ανώτατο όριο εκτέλεσης της πάγιας εντολής  έτσι ώστε να επαρκεί για την πραγματοποίηση της πληρωμής .

· Την ακριβή ώρα εκτέλεσης των παγίων εντολών ώστε να  πιστώσουν έγκαιρα τους λογαριασμούς τους.

Για την προστασία των ασφαλιστικών σας δικαιωμάτων προτείνεται η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου από την προηγούμενη μέρα.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

11. Το αργότερο μέχρι τις 30/10/2014 η υποβολή της προβλεπόμενης Υπεύθυνης Δήλωσης του έτους 2014

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας  υποχρεούται κάθε έτος  στην ηλεκτρονική διασύνδεση  του αρχείου των ενεργών λογιστών φοροτεχνικών που έχουν υποβάλει την προβλεπόμενη ΥΔ (Ν 4093/2012 & Ν 4111/2013) με το αρχείο των λογιστών φοροτεχνικών που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ηλεκτρονικά  δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι λογιστές φοροτεχνικοί πρέπει το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2014  να υποβάλουν την προβλεπόμενη ΥΔ  του έτους 2014 (στην περίπτωση που μέχρι σήμερα δεν την έχουν υποβάλει) προκειμένου να διασφαλισθεί η ταυτοποίηση τους στο TAXISNET και να μην αφαιρεθεί η πρόσβαση τους στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

12. Πώς θα δοθούν οι απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ

Σχέδιο για την απαλλαγή από την ταλαιπωρία των φορολογούμενων που δικαιούνται μερική ή ολική απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ επεξεργάζονται στο υπουργείο Οικονομικών. Ο στόχος είναι να χρειαστεί να επισκεφθούν τις εφορίες για υποβολή δικαιολογητικών όσο το δυνατόν λιγότεροι φορολογούμενοι.

Με δεδομένο ότι στις πρόσφατες διορθωτικές διατάξεις του ΕΝΦΙΑ απαλείφθηκε η προϋπόθεση μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, άνοιξε ο δρόμος για την απλοποίηση της διαδικασίας των απαλλαγών.  Ο σχεδιασμός προβλέπει πλέον ότι σταδιακά, πιθανόν και εντός του Σεπτεμβρίου, θα αρχίσουν να μειώνονται και να διαγράφονται τα ποσά του ΕΝΦΙΑ για όσους δικαιούνται απαλλαγές. Αυτό είναι εφικτό τεχνικά, όπως λένε στο ΥΠΟΙΚ, καθώς ήδη το υπουργείο Οικονομικών έχει στη διάθεσή του και μάλιστα σε ηλεκτρονική μορφή τα δεδομένα που δικαιολογούν τις απαλλαγές, όπως είναι τα εισοδήματα του 2013 με βάση τις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις, ο αριθμός των παιδιών κάθε φορολογούμενου και η αξία της ακίνητης περιουσίας του.

Έτσι, ένας τρίτεκνος που έχει δηλώσει εισόδημα 12.000 ευρώ το 2013 και τα συνολικά του κτίσματα είναι επιφάνειας 100 τετραγωνικών (π.χ. ένα διαμέρισμα) θα δεί στο taxisnet  ότι θα έχει διαγραφεί το ποσό του φόρου που του βεβαιώθηκε αρχικά.

Ας δούμε αρχικά ποιοι δικαιούνται τις απαλλαγές.

Προβλέπεται έκπτωση 50% εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέντος ή τεκμαρτού ή απαλλασσόμενου από το φόρο) του προηγούμενου φορολογικού έτους, πραγματικό ή τεκμαρτό, δεν υπερβαίνει τα εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχει το νοικοκυριό δικαιώματα δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 τ.μ.) και

γ) ο φορολογούμενος δεν έχει ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 85.000 ευρώ εφόσον είναι άγαμος, 150.000 εφόσον είναι έγγαμος και 200.000 εφόσον είναι έγγαμος με έως δυο παιδιά.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

13. Πτωχευτικό δίκαιο για ιδιώτες - Διαγραφή χρεών έως 20.000 ευρώ για νοικοκυριά

Tο «πτωχευτικό δίκαιο» των νοικοκυριών έρχεται... ο «νόμος Kατσέλη» φεύγει... Tο υπουργείο Aνάπτυξης ετοιμάζει θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ακόμη και τα φυσικά πρόσωπα θα μπορούν να πετυχαίνουν ολική διαγραφή των οφειλών τους προς Δημόσιο και τράπεζες.

O υπουργός Aνάπτυξης N. Δένδιας έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την καθιέρωση νόμου που θα δίνει το δικαίωμα σε πολίτες που δεν είναι επιχειρηματίες να αιτούνται τη διαγραφή των χρεών τους. Πρόθεση του υπουργού είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προστασίας για τους οφειλέτες. Ωστόσο, θα απαιτείται η αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων, όπως για παράδειγμα ακίνητα ακόμη και η κύρια κατοικία, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή μέρους των οφειλών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «H», στις προθέσεις της ηγεσίας του υπουργείου Aνάπτυξης, που συνεργάζεται με το υπουργείο Δικαιοσύνης γι' αυτό το θέμα, είναι το σχετικό σχέδιο να έχει ετοιμαστεί και αν είναι δυνατόν να παρουσιαστεί στην τρόικα ακόμη και σε αυτήν την επίσκεψή της.

Tο «πτωχευτικό δίκαιο» των νοικοκυριών θα αντικαταστήσει τον νόμο Kατσέλη, ο οποίος, προϋποθέτοντας την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, παρέχει τη διαγραφή οφειλών προς τράπεζες και όχι προς το Δημόσιο. Eπίσης οι διατάξεις του υπάρχοντος πλαισίου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προστατεύουν την κύρια κατοικία από διαδικασίες εκποίησης, κάτι όμως που δεν θα συμβαίνει με το «άρθρο 99» των φυσικών προσώπων.

Για την υπαγωγή στην πτωχευτική διαδικασία θα υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις, αλλά κυρίως θα θεσπιστεί περίοδος δύο ή τριών ετών για την παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης και συμπεριφοράς του οφειλέτη. H κυβέρνηση εξετάζει κατά κύριο λόγο τα μοντέλα στο Hνωμένο Bασίλειο, την Iρλανδία, ενώ συζήτηση έχει ανοίξει και στην Kύπρο.

Δύο είναι οι κατηγορίες των νοικοκυριών που μπορούν να υπαχθούν. Tα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία και εκείνα που διαθέτουν ακίνητα.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

14. Συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους ηλικίας τους

Τροπολογία με την οποία αναγνωρίζεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του ΟΓΑ με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους ηλικίας τους κατατέθηκε στη Βουλή από τους συναρμόδιους υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών. Το σημερινό καθεστώς συνταξιοδότησης των αγροτών δεν τους επιτρέπει να συνταξιοδοτούνται πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 40 έτη ασφάλισης.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της υπουργικής τροπολογίας που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις θεμάτων εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις», το καθεστώς αυτό «δημιουργεί άνιση μεταχείριση σε βάρος των ασφαλισμένων των λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών». Συνεπώς, από τη δημοσίευση του νόμου πλέον οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδητηθούν με 40 χρόνια ασφάλισης και σε ηλικία 62 ετών. Σε περίπτωση που ο ΟΓΑ είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρμόδιος για την κρίση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, η αίτηση συνταξιοδότησης δεν διαβιβάζεται σε προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα πριν από τη συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η ετήσια δαπάνη από την πρόωρη καταβολή σύνταξης σε πρόσωπα ασφαλισμένους στον ΟΓΑ που συμπληρώνουν το 62ο έτος ηλικίας και 40 χρόνια ασφάλισης, εκτιμάται (βάσει στοιχείων του υπουργείου Εργασίας) σε 10.500.000 ευρώ από το 2017 και μετά. Για το 2014 η δαπάνη εκτιμάται σε μόλις 225.000 ευρώ, για το 2015 σε 4.390.000 ευρώ και για το 2016 σε 7.560.000 ευρώ.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

15. Μείωση κατά 30% στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης από 1η Ιανουαρίου 2015 – Αύξηση μισθών και συντάξεων

Διατήρηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης μέχρι και το 2016, αλλά «ψαλιδισμένη» κατά 30% από την 1η Ιανουαρίου του 2015, είναι το σχέδιο που προωθεί τώρα η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σενάρια που προέβλεπαν μείωση της εισφοράς κατά 50% το 2015 απορρίφθηκαν από το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να καμφθούν μερικώς οι αντιστάσεις της τρόικας ενόψει των διαπραγματεύσεων που ξεκινούν στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η τρόικα δεν έχει δώσει το «πράσινο φως» για μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης και, όπως όλα δείχνουν, η κυβέρνηση θα προχωρήσει μονομερώς στο «κούρεμα» κατά 30% των συντελεστών με τους οποίους επιβάλλεται η εισφορά στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων που υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ. Η μείωση αυτή, όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών δεν θα προκαλέσει κανένα πρόβλημα στον προϋπολογισμό του 2015.

Τα έσοδα που μπαίνουν στα ταμεία του Δημοσίου από την εισφορά αλληλεγγύης ανέρχονται στο ποσό του 1,4 δισ. ευρώ και σε περίπτωση που μειωθεί κατά 30% θα διαμορφωθούν περίπου στο 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα μισά θα ενισχύσουν τον προϋπολογισμό του 2015 λόγω της μηνιαίας παρακράτησης που γίνεται στους μισθούς και τις συντάξεις και τα υπόλοιπα 500 εκατ. ευρώ θα ενισχύσουν τον προϋπολογισμό του 2016 με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

Σημειώνεται ότι η τρόικα υποστηρίζει ότι το δημοσιονομικό κενό για το 2015 ανέρχεται περίπου στα 2 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζει για το επόμενο έτος την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία βάσει του νόμου λήγει στο τέλος του τρέχοντος έτους. Από την άλλη πλευρά το οικονομικό επιτελείο υποστηρίζει ότι το δημοσιονομικό κενό δεν ξεπερνά τα 900 εκατ. ευρώ, χωρίς και αυτό να υπολογίζει τα έσοδα της εισφοράς αλληλεγγύης.

Εφόσον λοιπόν κατατεθεί η διάταξη που θα προβλέπει επέκταση της εισφοράς αλληλεγγύης και στο επόμενο έτος μειωμένη όμως κατά 30% θα εισπραχθούν επιπλέον έσοδα ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ μειώνοντας ισόποσα το ύψος του ποσού που υπολογίζει η τρόικα και η κυβέρνηση. Με τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης κατά 30% οι φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ θα διαπιστώσουν από τα τέλη του Ιανουαρίου του 2015 (εφόσον είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι) την αύξηση του εισοδήματός τους.

Για παράδειγμα μισθωτός του ιδιωτικού τομέα που σήμερα έχει ετήσιο εισόδημα ύψους 20.000 ευρώ καταβάλλει ετησίως 200 ευρώ εισφορά αλληλεγγύης ή διαφορετικά 14,28 ευρώ τον μήνα (200/14). Με τη μείωση κατά 30% της εισφοράς αλληλεγγύης το 2015 το ποσό θα μειωθεί στα 140 ευρώ ετησίως ή στα 12 ευρώ μηνιαίως. Άλλος φορολογούμενος με εισόδημα 30.000 ετησίως πληρώνει σήμερα εισφορά αλληλεγγύης 600 ευρώ και με τις αλλαγές που προωθούνται το ποσό θα μειωθεί κατά 180 ευρώ, δηλαδή θα διαμορφωθεί στα 420 ευρώ ετησίως.

Ενας άλλος φορολογούμενος με εισοδήματα 45.000 ευρώ ετησίως πληρώνει σήμερα 900 ευρώ εισφορά αλληλεγγύης, και από το 2015 θα πληρώνει 630 ευρώ.

Δείτε Περισσότερα Εδώ

 

Πλούσια η εβδομάδα που μας πέρασε

Κάπου εδώ, τελειώνει και αυτή η «ματιά».

Την επόμενη Δευτέρα, ραντεβού, ξανά εδώ, όχι κάπου αλλού…

Καλημέρα και καλή εβδομάδα!!!

 

 

Πηγή: Μέλη της επιστημονικής ομάδας του Power-Tax


efm_728x90