Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
26/09/2014
Άρθρο: Τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών που ισχύουν από 1/7/14 βάσει του Ν. 4254/2014

 

Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax

Λογιστής - Φοροτεχνικός Β' Τάξης

 

Μείωση εισφορών στο ικα

     Στα πλαίσια της προώθησης και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας όπως αποτυπώνεται και στην ΠΟΛ 45/2014 του ΙΚΑ από 01/07/2014 ισχύουν οι μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες ουσιαστικά αυξάνουν το μηνιαίο εισόδημα των εργαζομένων κατά μία ολόκληρη ποσοστίαια μονάδα (1%) και τα έσοδα των εργοδοτών κατά 2,9%.

 

    Ουσιαστικά η μείωση προέρχεται από την κατάργηση του 1% των εργοδοτών υπέρ του κλάδου στράτευσης του ΟΑΕΔ , από τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών του  ΕΛΕΚΠ (Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών) κατά 0,35%, από την μείωση της εισφοράς των εργοδοτών υπέρ του κλάδου ασθενείας σε χρήμα κατά 0,55% καθώς και από τη μείωση κατά 1% αντιστοίχως της εισφοράς των εργοδοτών και των εργαζομένων υπέρ του ΔΛΟΕΜ ( Διανεμητικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών) που συνεπάγεται την οριστική κατάργηση, από 01/01/2015, του “εξτρά” οικογενειακού επιδόματος του ΟΑΕΔ. Με βάση τις ανωτέρω μειώσεις οι ασφαλιστικές εισφορές διαμορφώνονται, και ισχύουν από 1/7/2014,  όπως παρουσιάζονται στους κάτωθι πίνακες:

           

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ                                                                                                                                            & ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ                                                                                                                            ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2014 ΒΑΣΕΙ Ν.4254/14

ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΚΑ

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΟΠΠΥ)

2,15

4,30

6,45

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

0,40

0,25

0,65

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

6,67

13,33

20

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

-

1

1

ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

2,2

1,4

3,6

ΕΤΕΑΜ

3

3

6

ΒΑΡΕΑ ΕΤΕΑΜ

4,25 (3+1,25)

3,75 (3+0,75)

8 (6+2)

                    ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ                                                                                                                     

ΟΑΕΔ

ΑΝΕΡΓΙΑ

1,83

3,17

5

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

-

-

-

Δ ΛΟΕΜ

-

-

-

ΛΠΕα Α.Ε

-

0,15

0,15

ΛΑΕΚ(ΛΕΠΕΕ-ΕΛΠΕΚΕ)

-

0,24

0,24

ΕΚΛΑ

0,10

0,12

0,22

Ο.Ε.Κ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

1

-

1

Ο.Ε.Ε

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

0,35

-

0,35

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

3,28

3,68

6,9

 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ 1/7/2014 (Ν.4254/14)

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΙΚΤΑ

Με επαγγελματικό κίνδυνο

12,50

12,50

21,56

22,56

34,06

35,06

ΜΙΚΤΑ-ΕΤΕΑΜ

Με επαγγελματικό κίνδυνο

15,50

15,50

24,56

25,46

40,06

41,06

ΒΑΡΕΑ

Με επαγγελματικό κίνδυνο

14,70

14,70

22,96

23,96

37,66

38,66

ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΜ

Με επαγγελματικό κίνδυνο

18,95

18,95

26,71

27,71

45,66

46,66

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Με επαγγελματικό κίνδυνο

5,83

5,83

8,23

9,23

14,06

15,06

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΕΤΕΑΜ

Με επαγγελματικό κίνδυνο

8,83

8,83

11,23

12,23

20,06

21,06

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (ΑΠΛΑ)

Με επαγγελματικό κίνδυνο

9,95

9,95

17,01

18,01

26,96

27,96

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ-ΕΤΕΑΜ (ΑΠΛΑ)

Με επαγγελματικό κίνδυνο

12,95

12,95

20,01

21,01

32,96

33,96

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ

Με επαγγελματικό κίνδυνο

12,15

12,15

18,41

19,41

30,56

31,56

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΜ

Με επαγγελματικό κίνδυνο

16,40

16,40

22,16

23,16

38,56

39,56

 

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ  ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/7/2014 ΒΑΣΕΙ Ν.4254/14

ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΚΑ

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΟΠΠΥ)

2,15

5,375

7,525

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

0,40

1,562

1,962

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

6,67

16,663

23,333

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

-

1,25

1,25

ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

2,20

1,75

3,95

ΟΑΕΔ

ΑΝΕΡΓΙΑ

1,83

3,963

5,793

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ

-

-

-

Δ ΛΟΕΜ

-

-

-

ΛΠΕα ΑΕ

-

0,187

0,187

ΛΑΕΚ - ΕΚΛΑ

0,10

0,45

0,55

Ο.Ε.Κ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

1

-

1

Ο.Ε.Ε

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

0,35

-

0,35

ΤΕΑΜ

 

4,25

4,69

8,94

ΣΥΝΟΛΟ

 

18,95

35,89

54,84

ΕΛΔΕΟ

 

-

25

25

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

18,95

60,89

79,84

 

 

       Κλείνοντας και θέλοντας να εκφράσω την προσωπική μου άποψη, δεν θεωρώ την ανωτέρω μείωση των εισφορών ως ένα μέτρο που θα αποφέρει ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία, καθώς το ποσοστό τής δεν επηρεάζει ουσιαστικά το μισθολογικό κόστος ενώ η αύξηση του καθαρού ποσού που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι από 01/07/2014, ουσιαστικά υποκαθιστά το ποσό του έξτρα οικογενειακού επίδόματος του ΟΑΕΔ, και σύμφωνα με το τρέχον μισθολογικό καθεστώς δεν αυξάνει στην πραγματικότητα την αγοραστική ικανότητα των εργαζομένων.

 

Σημαντική - Ενημέρωση

Για όσους θέλουν πραγματική εξάσκηση και εμπειρία σε όλα τα παραπάνω μπορούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο Α2 ''Σεμινάριο Εργατικών & Μισθοδοσίας'' με πραγματικά παραδείγματα και εισηγήτρια την Κα. Βασιλική Σουρέα φοροτεχνικό Α΄ Τάξης με πολυετή εμπειρία σε εισήγηση εργατικών σεμιναρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω σεμινάριο, μπορείτε να μπείτε στο ακόλουθο link της Σχολής μας:

http://www.power-tax-training.gr/seminaria-ergatikon-misthodosia/

 
Πηγή: Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax


efm_728x90