Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
07/04/2015
Άρθρο: Ακυρωτικά Στοιχεία - Περιπτώσεις που η έκδοσή τους είναι υποχρεωτική

 

Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax

Λογιστής - Φοροτεχνικός Β' Τάξης

 

         Η μετάβαση από τον ΚΒΣ στον ΚΦΑΣ μας είχε αφήσει αρκετό καιρό με πολλά ερωτηματικά που έπρεπε να απαντηθούν με συνεχόμενες διευκρινιστικές εγκυκλίους. Έτσι ένα θέμα που μας απασχολεί όλον αυτόν τον καιρό, παράλληλα με την σύνταξη των μηνιαίων καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, είναι το κατά πόσον βρίσκεται σε ισχύ η έκδοση ακυρωτικών στοιχείων.

         Αρχικά με βάσει τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ  το Ακυρωτικό στοιχείο θα υποκαθιστούταν πλήρως από το Πιστωτικό Τιμολόγιο (για τις περιπτώσεις Χονδρικών Πωλήσεων) και από την Απόδειξη Επιστροφής (για τις περιπτώσεις Λιανικών Πωλήσεων).

        Με την ΠΟΛ. 1036/2013 διευκρινίζεται ότι η έκδοση ακυρωτικών στοιχείων βασίζεται στις πρότερες διατάξεις του ΚΒΣ. Συνεπώς, το Ακυρωτικό στοιχείο εκδίδεται στην περίπτωση που κατά την έκδοση του οποιοδήποτε φορολογικού στοιχείου γίνει κάποιο λάθος, ενώ ταυτόχρονα το λανθασμένο φορολογικό στοιχείο δεν έχει παραληφτεί από τον πελάτη.

         Από 1/1/2014 όμως, με τις νέες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., η σήμανση με Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. είναι υποχρεωτική μόνο για τα στοιχεία λιανικών πωλήσεων και προαιρετική για τις χονδρικές πωλήσεις. Βασιζόμενοι λοιπόν σε όλα τα ανωτέρω καταλήγουμε στις κάτωθι διευκρινίσεις:

  1. Σε περίπτωση που εκδοθεί λάθος ένα φορολογικό στοιχείο (χονδρικής ή λιανικής πώλησης), το οποίο όμως έχει σημανθεί με  Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ, και το οποίο δεν έχει παραλάβει ο πελάτης τότε η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να εκδώσει το αντίστοιχο ακυρωτικό στοιχείο με σήμανση από τον φορολογικό μηχανισμό.
  2. Σε περίπτωση που το λανθασμένο φορολογικό στοιχείο δεν φέρει σήμανση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. η έκδοση ακυρωτικού στοιχείου είναι προαιρετική, ενώ μπορεί στη θέση του να εκδοθεί οποιοδήποτε παραστατικό όπως ένα λογιστικό σημείωμα που να επικυρώνει τη μη χρήση του λανθασμένου παραστατικού.
  3. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που εκδοθεί λάθος ένα φορολογικό στοιχείο (είτε με σήμανση είτε χωρίς) και αυτό παραληφτεί από τον πελάτη τότε για την “ακύρωση” του ανωτέρω στοιχείου πρέπει να εκδοθεί υποχρεωτικά το αντίστοιχο Πιστωτικό τιμολόγιο (για τη χονδρική πώληση) ή αντίστοιχη Απόδειξη επιστροφής (για τη λιανική πώληση).

  Άρα με τις ισχύουσες συνθήκες, η συνηθέστερη περίπτωση υποχρεωτικής έκδοσης ακυρωτικού στοιχείου είναι εκείνη των Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης οι οποίες σημαίνονται από φορολογικό μηχανισμό.

  Κλείνοντας την ανάλυση μας, θέλουμε να επισημάνουμε ότι τα φορολογικά στοιχεία για τα οποία εκδίδονται τα αντίστοιχα ακυρωτικά (ή τα υποκατάστατα τους) δεν συμπεριλαμβάνονται στις μηνιαίες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων.

 

Πηγή: Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax


efm_728x90