Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
04/08/2014
Πολ. 1187/31.7.2014, Κοινοποίηση της υπ' αρ. 185/2014 γνωμοδ. της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με άρση κατασχέσεων που έχει επιβάλει το Δημόσιο σε βάρος οφειλετών υπό ειδική εκκαθάριση κατ' άρθρο 46 ή 46α Ν. 1892/1990
Πηγή:


efm_728x90