Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
29/07/2014
Πολ.1183/28.7.2014, Τροποποίηση της Πολ.1287/30.12.2013(ΦΕΚ Β'3366) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Πηγή:


efm_728x90