Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
22/07/2014
Πολ.1178/14.7.2014, Έλεγχος και εποπτεία προστατευτικών έργων και προσχώσεων

 

Πολ.1178/14.7.2014

 

ΣΧΕΤ. : Το υπ΄ αριθ. 8246/6.5.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, το πιο πάνω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο η αρμοδιότητα του ελέγχου και της εποπτείας των προστατευτικών έργων και προσχώσεων, που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2971/2001, ασκείται, σύμφωνα με την παρ. ΙΙ περ. 36 του άρθρου 280 του ν.3852/2010 και την υπ΄ αριθ. 1063649/790/Α0006/3-8-2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία έχει και την αρμοδιότητα της άδειας εκτέλεσης των προαναφερομένων έργων.

 

Πηγή:


efm_728x90