Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
11/07/2014
Πολ.1151/14.5.2014, Ίδρυση και λειτουργία Υδατοδρομίων

 

Πολ.1151/14.5.2014

 

Σας διαβιβάζουμε την σχετική με το θέμα 8112.6/03/14/5.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΡΔΟΠ-Φ6Η) εγκύκλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και την 8220/34/14/19.2.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΠ-4ΤΗ) τροποποιητική της, προς ενημέρωσή σας.

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που κατατεθούν στην Υπηρεσία σας αιτήσεις, από ενδιαφερόμενο φορέα, για παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλασσίου χώρου ή πυθμένα (μη ανηκόντων σε χερσαία ή θαλάσσια Ζώνη Λιμένα) για ίδρυση και λειτουργία Υδατοδρομίων, θα πρέπει, αφού συλλέξετε τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις (άρθ.14, παρ.2, ν.2971/2001), να αποστείλετε τον σχετικό φάκελο στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την εισήγησή σας για την έκδοση της απόφασης παραχώρησης των αναγκαίων χερσαίων χώρων αιγιαλού - παραλίας και στη συνέχεια στην Υπηρεσία μας για τις περαιτέρω ενέργειες της αρμοδιότητάς μας ως προς την παραχώρηση των θαλάσσιων χώρων.

 

Πηγή:


efm_728x90