Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
09/07/2014
Εντατικοποίηση διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων (προληπτικών ελέγχων), Αριθμ. Πρωτ. ΔΕΛΑ 1100944/8.7.2014
Πηγή:


efm_728x90