Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
20/06/2014
Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, Αρ.Πρωτ.ΔΕΣ1092026
Πηγή:


efm_728x90