Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
18/06/2014
Πολ.1139/14.5.2014, Καταβολή ανταλλάγματος από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

 

Πολ.1139/14.5.2014

 

ΣΧΕΤ. : Οι υπ' αριθ. Πολ. 1240/30.10.2013 και Πολ.1091/2.4.2014 εγκύκλιοι

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο των διατάξεων του άρθρου 172 του ν. 4261/2014 (107 Α') που αφορούν «Ρυθμίσεις του ν. 2971/2001» για ενημέρωσή σας και εφαρμογή τους σε ανάλογες περιπτώσεις.

Σημειώνουμε ότι όσον αφορά την εφαρμογή της παρ. 5 των προαναφερομένων διατάξεων ισχύουν οι υπ' αριθ. Πολ. 1240/30.10.2013 και Πολ. 1091/2.4.2014 εγκύκλιοι διαταγές μας.

 

Πηγή:


efm_728x90