Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
05/06/2014
ΕΒΕΑ-Διαδικασία υποβολής οικονομικών καταστάσεων των AE.

 

Προκειμένου οι ΑΕ να καταθέσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις πρέπει:

  •  Να έχουν κάνει απογραφή στο ΓΕΜΗ & να έχουν καταθέσει το φυσικό φάκελό της. 
  • Τα έγγραφα να φέρουν πρωτότυπες υπογραφές.
  • Να προσκομίζουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Ισολογισμό Χρήσης, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, Προσάρτημα, Έκθεση ΔΣ, Έκθεση Ελεγκτών, Διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ €544,67 για δημοσίευση ισολογισμού στο ΦΕΚ, οικονομική εφημερίδα ή εκτύπωση της ιστοσελίδας που φαίνεται ο δημοσιευμένος ισολογισμός).
  • Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να δοθούν στο ΓΕΜΗ και σε ψηφιακή μορφή (αρχεία PDF υπογεγραμμένα).
  •  Μαζί με τα πρωτότυπα να υπάρχει ένα σετ φωτοτυπίες προκειμένου να σταλούν στην Περιφέρεια στην περίπτωση που η ηλεκτρονική αποστολή αποτύχει για κάποιο λόγο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα γίνεται η επεξεργασία του αιτήματος.

 

 

Πηγή: www.acci.gr


efm_728x90