Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
04/07/2014
Άρθρο: Φορολογία Ακινήτων: Ε9 - ΕΝΦΙΑ - Πρακτικά Παραδείγματα Συμπλήρωσης του Ε9

 

Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax

Λογιστής-Φοροτεχνικός Β' Τάξης

 

Μέχρι τα μέσα Ιουνίου (15/06/2014) επισήμως, έπειτα από συνεχείς πιέσεις του κλάδου μας για παράταση της υποβολής του Ε9,  οι Έλληνες φορολογούμενοι θα κληθούν στο σύνολο τους είτε να επικυροποιήσουν την Περιουσιακή κατάσταση είτε να δηλώσουν τις μεταβολές της οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εντός του 2013 ή αφορούν νομιμοποιητικές πράξεις αυθαιρέτων και ημιυπαιθρίων που έως τώρα απαλλάσσονταν από το δικαίωμα της δήλωσης, προκειμένου να προσδιοριστεί ο νέος φόρος ακινήτων κοινώς ως ΕΝΦΙΑ. Οι φορολογούμενοι θα λάβουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ μόνο ηλεκτρονικά μέσω του προσωπικού λογαριασμού στο gsis και θα κληθούν να τον αποπληρώσουν σε 6 δόσεις (των 10€ και άνω) με πρώτη δόση στις 31/07/2014 .

Αναμένεται μάλιστα ο ΕΝΦΙΑ να είναι σίγουρα υψηλότερος για κάθε φορολογούμενο ξεχωριστά, καθότι φέτος για πρώτη φορά θα φορολογηθούν και τα αγροτεμάχια αλλά καταργούνται και όλες οι σχετικές φοροαπαλλαγές για τους νομιμοποιημένους ημιυπαίθριους χώρους. Βέβαια, κατά την προσωπική μου άποψη, ο ΕΝΦΙΑ   ίσως είναι ένας δικαιότερος τρόπος φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας σε σχέση με το άθροισμα του προγενέστερου του ΦΑΠ και του γνωστού χαρατσιού (ΕΤΗΔΕ) για κάθε κτίσμα που ίσχυε μέχρι τις 31/12/2013. 

Σε αυτό το σημείο μάλιστα και πριν αρχίσουμε να αναλύουμε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, θα πρέπει να εξυμνήσουμε τη πρωτοφανή γενναιοδωρία του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς θα επιτρέψει στο σύνολο των φορολογουμένων να προβούν σε μεταβολές του Ε9 από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ!!!

Βασιζόμενοι στα παραπάνω και γνωρίζοντας ότι η συμπλήρωση του Ε9 κρύβει αρκετές παγίδες καλούμαστε , στις κάτωθι υποενότητες,  να σας δώσουμε όλες τις επαρκείς πληροφορίες για το Ε9 του Οικονομικού Έτους 2014 βάσει του νόμου 4223/31-12/2013.

 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9

 Υπόχρεοι νέας δήλωσης Ε9 είναι οι εξής κατηγορίες Φορολογουμένων:

 1. Όσοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση (αγορές, πωλήσεις, μεταβιβάσεις, κληρονομιές, αλλαγές στα ποσοστά συνιδιοκτησίας κτλ.)
 2. Τα νομικά πρόσωπα των οποίων τα ακίνητα απαλλάσσονται από το ΕΝΦΙΑ
 3. Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα ακίνητα απαλλάσσονται από το ΕΝΦΙΑ όπως αποθήκες προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής, μαντριά, στάνες,θερμοκήπια.
 4. Όσοι κατέχουν αυθαίρετα κτίσματα ή ημιυπαίθριους ή βοηθητικούς ή κύριους χώρους που έχουν τακτοποιηθεί ή νομιμοποιηθεί και δεν έχουν δηλωθεί σε Ε9 προηγούμενων ετών.
 5. Όποιος έχει ακίνητα σε Πολυκατοικία, που πέραν από τους κύριους χώρους του διαμερίσματος  θα δηλώσει, τους βοηθητικούς χώρους που είναι ακολουθήματα του κτίσματος βάσει συμβολαίου καθώς και τους κοινόχρηστους χώρους στους οποίους έχει αποκλειστική χρήση.
 6. Ο εργολάβος οικοδομών στην περίπτωση που έχουν παρέλθει χρόνια από την ανέγερση της οικοδομής.
 7. Οι ΟΤΑ για τα ακίνητα τα οποία έχουν δεσμεύσει.

 

13 ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9

 1. Όλα τα ακίνητα θα δηλωθούν,  και προφανώς θα φορολογηθούν, με βάση την πραγματική τους χρήση και όχι αυτή που αναγράφεται στα συμβόλαια ή έχει δηλωθεί  στο Κτηματολόγιο. Το εξής ισχύει και για την επιφάνεια του κτίσματος πχ. Αν στο συμβόλαιο αναγράφονται 50 τμ ενώ η πραγματική επιφάνεια είναι 80τμ τότε πρέπει να δηλωθούν και συνεπώς να φορολογηθούν τα 80τμ. Συνεπώς αρκετοί φορολογούμενοι θα κληθούν να κάνουν νέα δήλωση.
 2. Πρέπει να δηλωθούν, υποχρεωτικά όλοι οι τακτοποιημένοι ημιυπαίθριοι χώροι ως κύριοι ή βοηθητικοί χώροι του κτίσματος. Πχ Ημιυπαίθριος χώρος  10τμ που “κλείστηκε” και χρησιμοποιείται ως αποθήκη πρέπει να δηλωθεί ως βοηθητικός χώρος του κτίσματος
 3. Φορολογούμενος ο οποίος μεταβίβασε, με οποιονδήποτε τρόπο ακίνητο, οφείλει να κάνει εκ νέου δήλωση Ε9  και να προβεί σε διαγραφή του εν λόγω ακινήτου από την περιουσιακή του κατάσταση.
 4. Τα αγροτεμάχια δηλώνονται σε ξεχωριστές γραμμές ανάλογα με τη χρήση τους (Ελιές, Βοσκότοποι, Μονοετείς καλλιέργειες κτλ)
 5. Οι Αγρότες και οι Κτηνοτρόφοι δηλώνουν τις αποθήκες και τα μαντριά σε ξεχωριστή γραμμή στην οποία προβλέπεται απαλλαγή. Πχ Έστω αγρότης με ένα αγροτεμάχιο ελιές, ένα αμπέλι και ένα χωράφι το οποίο έχει κτίσει μια αποθήκη. Το κάθε αγροτεμάχιο θα το δηλώσει σε ξεχωριστή γραμμή ενώ την αποθήκη θα τη δηλώσει τα κλάσματα σε ειδική γραμμή για να έχει φοροαπαλλαγή του ΕΝΦΙΑ.
 6. Όσον Αφορά τους κοινόχρηστους χώρους Πολυκατοικίας οι οποίοι χρησιμοποιούνται -ανήκουν σε όλους τους συνιδιοκτήτες πχ. Πισίνες, κατοικίες θυρωρών κτλ πρέπει να δηλωθούν σύμφωνα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.π3. Έστω φορολογούμενος ο οποίος διαμένει σε διαμέρισμα 80 τ.μ. Με ακολούθημα στεγανό παρκινγκ (για το οποίο δεν αναγράφονται τα τετραγωνικά στο συμβόλαιο) και ποσοστό 1/12 επί του οικοπέδου. Η πολυκατοικία έχει πισίνα την οποία την χρησιμοποιούν όλοι οι ένοικοι . Τότε πρέπει να δηλώσει τα 80 τμ ως κύριους χώρους, και τα 20τμ του υπόγειου παρκινγκ  καθώς και το 1/12 επί της επιφάνειας της πισίνας ως βοηθητικούς χώρους.
 7. Όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης που αποτελούν παρακολουθήματα του κτίσματος αν δεν αναγράφεται η επιφάνεια τους στο συμβόλαιο τότε αυτή θεωρείται ότι είναι 20τμ.
 8. Όταν σε ένα οικόπεδο υπάρχει κτίσμα τότε θα δηλωθεί το κτίσμα και η υπόλοιπη επιφάνεια του οικοπέδου πέραν του κτίσματος θα δηλωθεί ως οικόπεδο. π. Έστω μονοκατοικία 100 τμ σε κτίσμα 500 τμ τότε θα δηλωθούν τα 100τμ ως κτίσμα και τα υπόλοιπα 400 τμ ως οικόπεδο.
 9. Οι ημιυπόγειοι χώροι θα δηλωθούν ως Ισόγειοι εκτός και αν υπάρχει βεβαίωση της Πολεοδομίας ότι είναι Υπόγειοι ενώ ο Ημιώροφος θα δηλωθεί ως πρώτος όροφος.
 10. Τα πατάρια προστίθενται ως κύριοι ή βοηθητικοί χώροι αυξάνοντας την επιφάνεια του κτίσματος. πχ. Έστω κτίσμα 50 τμ με πατάρι 8 τμ το οποίο χρησιμοποιείται ως κύριος χώρος του σπιτιού τότε στον σύνολο των κύριων χώρων πρέπει να δηλωθούν τα 58τ.μ.
 11. Ως έτος κατασκευής αναγράφουμε πάντα αυτό της τελευταίας αναθεώρησης της άδειας δόμησης ή σε περίπτωση αυθαιρέτου το έτος κατασκευής που αναγράφει οιοδήποτε δημόσιο έγγραφο.
 12. Tα κτίσματα χωρίς στέγες δεν δηλώνονται. Αν υπάρχει μερική έλλειψη στέγης δηλώνεται ως ημιτελές.
 13. Όταν μέσα σε ένα οικόπεδο υπάρχει κτίσμα που έχει κτιστεί πριν από 100 χρόνια ή και περισσότερα θεωρείται ότι ο συντελεστής αξιοποίησης του οικοπέδου έχει εξαντληθεί πλήρως συνεπώς θα φορολογηθεί μόνο το κτίσμα και όχι η αναξιοποίητη επιφάνεια του οικοπέδου.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ

Το ύψος του “ΕΝΦΙΑ” που θα προκύψει για κάθε φορολογούμενο είναι άθροισμα του φόρου που θα προκύψει από την φορολογία των Αγροτεμαχίων, των Κτισμάτων και του συμπληρωματικού φόρου ακίνητης περιουσίας όταν το σύνολο της Ακίνητης περιουσίας είναι άνω των 300.000€.

Τα αγροτεμάχια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες στα οικόπεδα και στα χωράφια.

Ο φόρος των οικοπέδων εξαρτάται από:

 1. Την επιφάνεια του οικοπέδου
 2. Από τον συντελεστή φόρου της Ζώνης στην οποία εντάσσεται το οικόπεδο βάσει της μοναδιαίας του αξίας. 
 3. Από τον συντελεστή πρόσοψης του οικοπέδου. Αν δεν υπάρχει πρόσοψη, ο συντελεστής είναι 0,80.
  Αν έχει πρόσοψη σε έναν δρόμο, ο συντελεστής είναι 1. Για πρόσοψη σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή σε δρόμο και πλατεία, ο συντελεστής είναι 1,08.

 Πχ Έστω κτήμα 500τμμε Αντικειμενική αξία 20.000€ και χωρίς πρόσοψη. Η μοναδιαία αξία του οικοπέδου είναι 20.000€/500τμ= 40 €/τμ άρα βάση πινάκων έχει συντελεστή φόρου 0,06. Ο φόρος του οικοπέδου είναι 500τμ*0,06(Συντελεστής φόρου βάσει ζώνης)*0,80 (Συντελεστής Πρόσοψης)=24€.

Ο φόρος ενός αγροτεμαχίου εξαρτάται από:

 1. Την επιφάνειά του  αγροτεμαχίου
 2. Τον συντελεστή Φορολογίας 1 € /στρέμμα
 3. Τον Συντελεστή Θέσης ο οποίος εξαρτάται από την  Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) του αγροτεμαχίου. Η ΑΒΑ είναι αξία αγροτικής γης η ανά τετραγωνικό μέτρο, μη αρδευόμενης, με μονοετή καλλιέργεια, που δεν έχει πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή, δημοτική, κοινοτική οδό ή κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού ή παραλίας και απέχει από τη θάλασσα απόσταση μεγαλύτερη από 800 μέτρα. Η Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) ορίζεται για κάθε Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα, με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών.

Στον κάτωθι πίνακα σας παρουσιάζουμε τον συντελεστή θέση του οικοπέδου σύμφωνα με την κλίμακα της ΑΒΑ:

Κλίμακα Α.Β.Α αγροτεμαχίου €/τμ

Συντελεστής θέσης

0,1-0,49

1

0,5-0,99

1,1

1-1,99

1,2

2-2,99

1,3

3-4,99

1,5

5-6,99

1,7

7-9,99

2

10-14,99

2,3

15-19,99

2,5

20 και πλέον

3

 

 1. Τον Συντελεστή Χρήσης  ο οποίος προσδιορίζεται ανάλογα με τη χρήση του αγροτεμαχίου:

Χρήση Γηπέδου

Συντελεστής Χρήσης

Δάσος η Δασική Έκταση

0,1

Βοσκότοπος-Χέρσες Εκτάσεις

0,3

Μονοετείς Καλλιέργειες- Δενδροκαλλιέργειες

2

Μεταλλείο-Λατομείο

5

Υπαίθρια Έκθεση

Χώροι Στάθμευσης

8

 

 1. Τον Συντελεστή Άρδευσης εφαρμόζεται μόνο στα χωράφια που είναι ποτιστικά και υπάρχει ανάλογο ποτιστικό σύστημα. Ο συντελεστής για τα ποτιζόμενα χωράφια είναι 1,1.
 2. Τον Συντελεστή Απαλλοτρίωσης  εφαρμόζεται μόνο στα χωράφια που είναι απαλλοτριωμένα και είναι 0,75.
 3. Τον Συντελεστής Κατοικίας. Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός της εδαφικής έκτασης, εφαρμόζεται Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ) ίσος με 5. Αν η κατοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια του ιδιοκτήτη κι έχει επιφάνεια κύριων χώρων μικρότερη των 150 τετραγωνικών μέτρων, ο Συντελεστής Κατοικίας δεν εφαρμόζεται. Αν η εδαφική έκταση έχει επιφάνεια άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων, ο Συντελεστής Κατοικίας εφαρμόζεται έως τις 10.000 και το ποσοστό συνιδιοκτησίας.

 

1.Παράδειγμα : Έστω Αρδευόμενο χωράφι με μονοετή καλλιέργεια 500 τμ με συντελεστή θέσης 1,5  ο φόρος που θα προκύψει είναι 0,5*1€/στέμμα*2(Συντελεστής χρήσης)*1,5(Συντελεστής θέσης)*1,1(Συντελεστής Άρδευσης)=1,65€

2Παράδειγμα : Έστω Βοσκότοπος 10.000 στέμματα με συντελεστή θέσης 1 ο φόρος που αναλογεί είναι:1.000 στρέμματα * 1€/στρέμμα*1 (Συντελεστής θέσης)= 1.000€

3.Παράδειγμα :  Έστω αγρόκτημα 1 στρέμματος με κατοικία 100τμ . Ο φόρος που αναλογεί στο οικόπεδο είναι 0,90στρέμματα*1€/στρέμμα*5(Συντελεστής κατοικίας)=4,5€

 

Ο φόρος των κτισμάτων εξαρτάται με τη σειρά του από πολλούς συντελεστές:

 1. Τον βασικό φόρο που κυμαίνεται από 2€ έως 13€ ανά τμ.  ανάλογα με την τιμή ζώνης ανά τμ. που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου. Για τα κτίσματα στα οποία δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης ή είναι εκτός σχεδίου καθορίζεται η κατώτατη τιμή ζώνης της δημοτικής ενότητας που ανήκει το κτίσμα. Στον κάτωθι πίνακα βλέπουμε τις κλίμακες φόρου ανάλογα με την τιμή ζώνης.

Τιμή Ζώνης σε €

Κύριος φόρος ανά τμ σε €

0-500

2,00

501-750

2,80

751-1000

2,90

1001-1500

3,70

1501-2000

4,50

2001-2500

6,00

2501-3000

7,60

3001-3500

9,20

3501-4000

9,50

4001-4500

11,10

4500-5000

11,30

Πλέον των 5000

13,00

 1. Τον Συντελεστή Παλαιότητας Κτίσματος που εξαρτάται από την πιο πρόσφατη άδεια οικοδόμησης. Στον κάτωθι πίνακα βλέπουμε τις κλίμακες του συντελεστή  ανάλογα με την παλαιότητα:

Έτη Κτίσματος

Συντελεστής Παλαιότητας

Έως 4

1,25

Από 5 Έως 9

1,20

Από 10 Έως 14

1,15

Από 15 Έως 19

1,10

Από 20 Έως 25

1,05

Άνω των 26

1

Κτίρια προ του 1930

0,80

Κτίρια άνω των 100 ετών

0,60

 

 1. Τον Συντελεστή Ορόφου. Στον κάτωθι πίνακα βλέπουμε τις κλίμακες του συντελεστή  ανάλογα με τον όροφο

Όροφος

Συντελεστής ορόφου

Υπόγειο

0,98

Ισόγειο & 1ος

1

2ος & 3ος

1,01

4ος & 5ος

1,02

6ος και άνω

1,03

 

 1. Τον Συντελεστή Μονοκατοικίας ο όποιος ανέρχεται σε 1,02
 1. Τον Συντελεστή πρόσοψης προσδιορίζεται από πόσες μεριές βλέπει το κτίσμα στο δρόμο

Αριθμός Προσόψεων

Συντελεστής Πρόσοψης

Καμία

1

Μία

1,01

Δύο

1,02

 

 1. Τον Συντελεστή Βοηθητικών Χώρων ο οποίος ορίζεται σε 0,1
 2. Τον Συντελεστή Ημιτελών Κτισμάτων ο οποίος είναι ίσος με 0,4.
 3. Τον Συντελεστή Ειδικών Κτιρίων (Σ.Ε.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,5. ΩΣ ειδικά κτίρια: 1) οι σταθμοί αυτοκινήτων βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτιρίων, 2) ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων νοσηλευτηρίων και ευαγών ιδρυμάτων, 3) εκπαιδευτηρίων, 4) αθλητικών εγκαταστάσεων. Επιπροσθέτως στα Ειδικά κτίρια εφαρμόζεται και συντελεστής απομείωσης της επιφάνειας όπως καθορίζεται στον κάτωθι πίνακα:

Επιφάνεια Ειδικών κτιρίων σε τμ

Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας

0-500

1

500,01-1500

0,80

1500,01-3000

0,75

3000,01-5000

0,65

5000,01-10000

0,55

10000,01-25000

0,45

25000,01-50000

0,35

Πλέον των 50000

0,25

 

Παραδείγματα υπολογισμού φόρου κτισμάτων

πχ1 Έστω Φορολογούμενος ο οποίος διαμένει σε διαμέρισμα 80τμ 2ου ορόφου, σε 15 ετών πολυκατοικία, σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.500€ και με παρακολούθημα υπόγειο παρκινγκ. Ο φόρος που του αναλογεί για το διαμέρισμα είναι: 80τμ*6€/τμ (Βάσει Ζώνης)*1,10(Συντελεστής Παλαιότητας)*1,01 (Συντελεστής ορόφου)=533,28€ Ενώ πληρώνει και 12€ φόρο για το παρκινγκ ο οποίος προκύπτει έως εξής: 20τμ*6€/τμ*0,1(Συντελεστής βοηθητικών χώρων).

πχ 2 Έστω φορολογούμενος ο οικεί σε μονοκατοικία 25 ετών,150 τμ, με δύο προσόψεις σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.500€.Ο φόρος που του αναλογεί ανέρχεται στα  606,30€  και προκύπτει ως εξής: 150τμ*3,70€/τμ(Φόρος βάσει ζώνης)*1,02(Συντελεστή Μονοκατοικίας)* 1,05(Συντελεστής Παλαιότητας)* 1,02 (Συντελεστής Πρόσοψης)

πχ 3 Έστω Ξενοδοχείο 500τμ (με ισόγεια διαμερίσματα)  με άδεια οικοδομής το 2012 σε τιμή ζώνης 3.200€. Ο Φόρος που αναλογεί είναι 2875€ ο οποίος προκύπτει ως εξής 500τμ*9,20€/τμ*1,25 (Συντελεστή παλαιότητας)* 0,5(Συντελεστής ειδικών κτιρίων).

Ο συμπληρωματικός φόρος περιουσιακής κατάστασης διαμορφώνεται βάση κλίμακας όπως παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα:

Κλιμάκια Βάσει Αξίας Περιουσιακής Κατάστασης

Φορολογικός Συντελεστής

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

Φόρου

Από 300.000 έως 400.000

0,10%

100€

100€

Από 400.000 έως 500.000

0,20%

200€

300€

Από 500.000 έως 600.000

0,30%

300€

600€

Από 600.000 έως 700.000

0,60%

600€

1.200€

Από 700.000 έως 800.000

0,70%

700€

1.900€

Από 800.000 έως 900.000

0,80%

800€

2.700€

Από 900.000 έως 1.000.000

0,90%

900€

3.600€

1.000.000 και πλέον

1.0%

1.000€ ανά 100.000€

4.600€

 

Πρέπει να προσθέσουμε ότι ο φόρος εξαρτάται και από το ποσοστό συνιδιοκτησίας που έχει ο κάθε φορολογούμενος στο κάθε ακίνητο. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στις περιπτώσεις που ένα ακίνητο βρίσκεται υπό την επικαρπία ενός φορολογούμενος θα πρέπει να δηλωθεί τόσο από αυτόν που έχει την ψιλή κυριότητα τόσο και από αυτόν που έχει την επικαρπία και ο φόρος επιμερίζεται και στους δύο σύμφωνα με την ηλικία του επικαρπωτή (αν είναι φυσικό πρόσωπο)όπως φαίνεται στον κάτωθι πίνακα:

Αξία επικαρπίας ως ποσοστό της αξίας πλήρους κυριότητας

Ηλικία επικαρπωτή

8/10

Έως 20 ετών

7/10

Από 20 ετών έως 30 Ετών

6/10

Από 30 ετών έως 40 Ετών

5/10

Από 40 ετών έως 50 Ετών

4/10

Από 50 ετών έως 60 Ετών

3/10

Από 60 ετών έως 70 Ετών

2/10

Από 70 ετών έως 80 Ετών

1/10

Άνω των 80 Ετών

 


Αν ο επικαρπωτής είναι νομικό πρόσωπο, ορίζεται στα 8/10 της αξίας της πλήρους κυριότητας. 
Η αξία της ψιλής κυριότητας προκύπτει αν από την αξία της πλήρους κυριότητας αφαιρεθεί η αξία της επικαρπίας. Πχ Έστω ο φόρος της πλήρους κυριότητας που αναλογεί σε ένα ακίνητο είναι 500€ και  Επικαρπωτής είναι 35 ετών. Ο έχων την επικαρπία θα πληρώσει 6/10*500€=300€ ενώ ο έχων την ψιλή κυριότητα θα πληρώσει φόρο 200€ (500€-300€).

 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΝΦΙΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Φτάνοντας προς το τέλος της ανάλυσης μας για τον υπολογισμό του νέου φόρου-σπαζοκεφαλιά ΕΝΦΙΑ είναι πρέπον  να τονίσουμε το γεγονός ότι μια μερίδα ευπαθών φορολογουμένων έχει την δυνατότητα μείωσης του αρχικού φόρου έως 50% εφόσον συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:


1) Το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην είναι πάνω από 9.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
2) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων όλων των πιο πάνω προσώπων να μην είναι πάνω από 150 τμ.
3) Όλα τα πιο πάνω πρόσωπα να μην έχουν ή να μην ευθύνονται για ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα πλήρους απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ εφόσον ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις και είτε ο αριθμός των εξαρτώμενων παιδιών είναι από τρία και πάνω είτε κάποιο μέλος  της οικογένειας έχει αναπηρία από 80% και πάνω.

Κλείνοντας λοιπόν την ανάλυση μας για το Ε9 και τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ πρέπει να κρατήσουμε το εξής ο Φόρος προσδιορίζεται αυτόματα βάσει το τι έχουμε δηλώσει στο Ε9 εμείς. Συνιστώ μεγάλη προσοχή στον έλεγχο της ήδη υπάρχουσας περιουσιακής κατάστασης ώστε να παρουσιάζει την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ κατάσταση των ακινήτων και να προσδιορίζει τον ανάλογο ΣΩΣΤΟ φόρο. Για αυτό σας δώσαμε και κάποια ενδεικτικά παραδείγματα τα οποία αποτελούν μέτρο σύγκρισης για το ύψος του φόρου χωρίς να μπορούμε να καλύψουμε όλες τις περιπτώσεις γιατί κάθε ακίνητο αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έχει τη δική του ταυτότητα.

 

Πηγή: Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax


efm_728x90