Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
20/05/2014
Συμπλήρωση και Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης των Δ.Ο.Υ., στις έδρες ή περιοχές Δήμων, Αρ.Πρωτ.:Δ6Α 1077285
Πηγή:


efm_728x90