Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
19/05/2014
Πολ. 1145/16.5.2014, Εφαρμογή των διατάξεων της περ.θ' της παρ.1 του άρ.24 του Ν.2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το Ν.4172/2013 για τα ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

 

1) Δείτε την Πολ.1145/16.5.2014

 

2) Κατεβάστε την Πολ.1145/16.5.2014

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε, ότι ανακαλείται η ΠΟΛ.1117/25.4.2014 εγκύκλιος μέχρι έκδοσης νεωτέρας διαταγής μας.
 

 

Πηγή:


efm_728x90