Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
13/05/2014
Φορολογική μεταχείριση των Ναυτιλιακών Εταιριών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) του νόμου 3182/2003, Αριθμ. Πρωτ. Δ12Β 1072765
Πηγή:


efm_728x90