Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
08/05/2014
Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την "Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης μέσω των υπηρεσιών της ΔΙΑΣ Α.Ε.", Αριθμ. Πρωτ. ΔΠΕΙΣ Δ1069382

 

Αρ.Πρωτ. ΔΠΕΙΣ Δ1069382

 

Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.4 και 5 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. Δ5Α 1123655/6.8.2013 με θέμα "Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης μέσω των υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)"

 

 

Πηγή:


efm_728x90