Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
20/05/2014
Άρθρο: Έντυπο Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 οικονομικού έτους 2014 σε excel - Οδηγίες συμπλήρωσης - Κλίμακες Φορολογίας Φορολογικού Έτους 2014

Άρθρο Επιστημονικής ομάδας Power-Tax

 

1) Ε1 οικ.έτους 2014 σε excel ...Κατεβάστε το έντυπο Ε1

 

2) Ε2 οικ.έτους 2014 σε excel ...Κατεβάστε το έντυπο Ε2

 

3) Ε3 οικ.έτους 2014 σε excel....Κατεβάστε το έντυπο Ε3

 

4) Ε9 οικ.έτους 2014 σε excel..Κατεβάστε το έντυπο Ε9

 

5) Οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε1...Κατεβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης του Ε1

 

6) Πίνακες σε excel με τους κωδικούς που εκπίπτουν

Εκπτώσεις φόρου σε περίπτωση αναπηρίας

Έκπτωση Φόρου σε Ιατρική, Νοσοκομειακή, Φαρμακευτική Περίθαλψη

Διάφορες περιπτώσεις από τις οποίες κερδίζετε από την έκπτωση φόρου

Καταργήσεις Ελαφρύνσεων

 

 

OI ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

 

Το ύψος του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2014 θα προσδιοριστεί από έναν αλγόριθμο πολλών παραγόντων, με τέσσερις βασικούς, τους οποίους θα αναλύσουμε αναλυτικά παρακάτω ως τέσσερις ξεχωριστές ενότητες. Συνοπτικά αυτοί είναι:

 1. Οι νέες φορολογικές κλίμακες του πραγματικού εισοδήματος
 2. Η Εισφορά Αλληλεγγύης
 3. Ο προσδιορισμός του τεκμαρτού εισοδήματος
 4. Το καθεστώς συλλογής αποδείξεων

 

1.ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Για πρώτη φορά ο Φόρος εισοδήματος που θα προκύψει είναι αποτέλεσμα της φορολογίας της κάθε πηγής εισοδήματος ξεχωριστά με βάση τους νέους – αυξημένους φορολογικούς συντελεστές και τις νέες κλίμακες εισοδήματος. Κατά τη γνώμη μου αυτός ο νέος τρόπος φορολόγησης δεν είναι και ο πιο δίκαιος καθώς φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν το ίδιο ποσό εισοδήματος από μία πηγή θα πληρώσουν υψηλότερο φόρο από φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν το ίδιο ποσό από πολλές πηγές εισοδήματος. Στον πίνακα που ακολουθεί σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τους φορολογικούς συντελεστές για κάθε κλίμακα εισοδήματος και για κάθε προέλευση εισοδήματος.

          Φορολ. συντελεστές ανάλογα με τη κλίμακα εισοδήματος

Πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσό φόρου που προκύπτει για Εισόδημα από μισθούς και συντάξεις θα μειώνεται κατά 2.100 ευρώ, εφόσον το ετήσιο εισόδημα είναι μέχρι 21.000 ευρώ, για όσους συγκεντρώσουν αποδείξεις το 25% του ετήσιου εισοδήματος. Για εισοδήματα πάνω από 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι το επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ, στο οποίο η έκπτωση θα μηδενίζεται.

Και για να γίνει πιο κατανοητός ο ανωτέρω πίνακας  σας  παραθέτουμε κάποια παραδείγματα:

πχ1.Έστω φορολογούμενος ο οποίος λαμβάνει ετήσιο μισθό 10.000€  τότε ο φόρος που του αντιστοιχεί είναι 100€ ο οποίος προκύπτει έως εξής 10.000€ * 22% - 2.100€ (έκπτωση φόρου)

πχ2 Έστω φορολογούμενος ο οποίος λαμβάνει ετήσιο μισθό 30.000€  τότε ο φόρος που του αντιστοιχεί είναι 5.900€ ο οποίος προκύπτει έως εξής 25.000€*22% + 5.000*32% - 1.200€ (έκπτωση φόρου 2.100€-900€).

πχ3. Έστω φορολογούμενος  ο οποίος  λαμβάνει ετήσιο μισθό 45.000€ τότε ο φόρος που του αναλογεί είναι  12.200€ ο οποίος προκύπτει 25.000€*22% + 7.000€*32% + 3.000€*42% ενώ δεν δικαιούται καμία έκπτωση φόρου.

πχ4. Έστω Ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 30.000€ και εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων 15.000€ τότε ο φόρος που του αναλογεί είναι 9.900€ ο οποίος προκύπτει 30.000€*26% + (12.000€*10% + 3.000€*33%).

πχ5. Έστω Νέος Ελεύθερος επαγγελματίας (με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013) με εισόδημα 51.000€ τότε ο φόρος που του αναλογεί είναι 12.030€ ο οποίος προκύπτει 10.000€*13% + 40.000€*26% + 1.000€*33%

πχ6. Έστω φορολογούμενος ο οποίος έχει λαμβάνει μισθό για έξι μήνες 10.000€ και για τους υπόλοιπους έξι μήνες εργάστηκε ως κατώτατο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού και έλαβε εισόδημα 10.000€ τότε ο φόρος που του αναλογεί είναι 1.100 € ο οποίος προκύπτει 10.000€*22% - 2.100 + 10.000€*10% αναλογικά πολύ μικρότερος φόρος από το ποσό των 2.300€ το οποίο θα πλήρωνε ως φόρο αν λάμβανε το ποσό των 20.000€ μόνο από μισθωτή υπηρεσία (20.000€*22% - 2.100€).

Με το τελευταίο παράδειγμα παρατηρούμε , όπως επισήμανα εξαρχής, ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού του φόρου εισοδήματος διαστρεβλώνει αρκετά τα αποτελέσματα και σε συνδυασμό με την αύξηση των φορολογικών συντελεστών και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών μόνο δίκαιος δεν είναι.

 

2.ΚΛΙΜΑΚΕΣ EΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Για ακόμα ένα φορολογικό έτος οι φορολογούμενοι με εισόδημα άνω των 12.000€ θα κληθούν να δώσουν έναν παραπάνω οβολό στο ταμείο του κράτους γνωστόν και με την ονομασία «Εισφορά Αλληλεγγύης». Ουσιαστικά για την επιβολή της  Εισφοράς Αλληλεγγύης, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, ενώ από την επιβολή της εισφοράς που μπορεί να προκύψει βάσει τεκμαρτού εισοδήματος εξαιρούνται οι μακροχρόνια και βραχυχρόνια άνεργοι. Επίσης αρκετά σημαντικό είναι το γεγονός ότι για τους έγγαμους η εισφορά υπολογίζεται βάση το καθαρό εισόδημα του συζύγου ξεχωριστά και όχι συνολικά με αποτέλεσμα την εξαίρεση μιας μεγάλης μερίδας φορολογούμενων.  

   Ποσοστά Αλληλεγγύης

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι για να επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης βάση με τις ανωτέρω κλίμακες είναι ότι κατά τον υπολογισμό της το ποσό της εισφοράς όταν αφαιρεθεί από το εισόδημα στο οποίο υπολογίζεται δεν πρέπει να το μειώνει κάτω από το ποσό της κλίμακα. Και με πιο απλά το καθαρό ποσό του εισοδήματος που απομένει μετά από την αφαίρεση του ποσού της ειδικής εισφοράς του κλιμακίου με συντελεστή 1%, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 12.000,99 ευρώ,  με συντελεστή 2% δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 19.800,98 ευρώ, με συντελεστή 3% δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 49.000,97 ευρώ, ενώ  με συντελεστή 4% δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 97.000,96 ευρώ.

Πχ1. Έστω φορολογούμενος με εισόδημα 20.007€. Σύμφωνα με τον πίνακα η  κλίμακα της εισφορά είναι στο 2%.Όμως το εισόδημα του μετά την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης 2% ανέρχεται στο ποσό των 19.606,86€ δηλ. 20.007€ - 20.007€*2% = 20.007€*98% = 19606,86€. Που σημαίνει ότι το τελικά το εισόδημα θα υπολογιστεί στην 1η κλίμακα του 1% 20.007€*1%=200,07€.

Πχ2. Έστω φορολογούμενος με εισόδημα  50.020€. Σύμφωνα με τον πίνακα η  κλίμακα της εισφορά είναι στο 3%. Όμως το εισόδημα του μετά την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης 3% ανέρχεται στο ποσό των  48.519,40€ δηλ. 50.020€ - 50.020€*3% = 50.020€*97% = 48.519,40€. Που σημαίνει ότι το τελικά το εισόδημα θα υπολογιστεί στην 2η κλίμακα του 2% 50.020€*2% = 1.000,40€.

 

3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

Στον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος πέραν από το Πραγματικό εισόδημα λαμβάνουμε υπόψη και άλλα δεδομένα τα οποία είναι γνωστά με τον όρο “Τεκμήρια”. Τα τεκμήρια διακρίνονται στις Αντικειμενικές Δαπάνες Διαβίωσης και στις Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Σε περίπτωση που το Τεκμαρτό εισόδημα δεν καλύπτεται από το Πραγματικό Εισόδημα ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα της πηγής από την οποία δηλώνονται τα μεγαλύτερα εισοδήματα.                      

Στον κάτωθι πίνακα σας παραθέτουμε συνοπτικά τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος.

        Δαπάνες Διαβίωσης

Να σημειώσουμε εδώ ότι ισχύει και για τις δηλώσεις του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013), η απαλλαγή από το τεκμήριο αγοράς ή ανέγερσης οποιουδήποτε ακινήτου ή κολυμβητικής δεξαμενής. Η συγκεκριμένη απαλλαγή ισχύει για ακίνητα που αγοράστηκαν ή μισθώθηκαν ή ανεγέρθηκαν από 17.12.2010 μέχρι 31.12.2013.

Πέραν όμως από το τύπο των δαπανών το τεκμαρτό εισόδημα εξαρτάται και από πολλούς άλλους παράγοντες που επηρεάζουν κάθε αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ξεχωριστά και τους οποίους θα αναλύσουμε εκτενέστερα.

 

α. Προσδιορισμός Αντικειμενικής Δαπάνης Κατοικίας

Για τον προσδιορισμό της Αντικειμενικής Δαπάνης για κατοικία λαμβάνουμε υπόψη τον τύπο της κατοικίας (Κύρια ή Δευτερεύουσα & Μονοκατοικία ή Διαμέρισμα), τη τιμή ζώνης ανά τετραγωνικό, τα τετραγωνικά της κατοικίας, τα τεραγονικά των βοηθητικών χώρων, τους μήνες ιδιοκατοίκησης καθώς και το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Στους κάτωθι πίνακες σας παραθέτουμε τις κλίμακες των τεκμηρίων κατοικίας σύμφωνα τη τιμή ζώνης και τα τετραγωνικά της κατοικίας.

        Αντικειμενική Δαπάνη Κύριας Κατοικίας

        Αντικειμενική αξία δευτερεύουσας κατοικίας

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι από φέτος στα τεκμήρια διαβίωσης κατοικίας θα συνυπολογίζονται και οι νομιμοποιήσεις των ημιυπαίθριων χώρων σύμφωνα με τον ν.3843/2010 σύμφωνα με την τελική τους χρήση (Κύριοι Χώροι  ή Βοηθητικοί χώροι).

 

β. Προσδιορισμός Αντικειμενικής Δαπάνης για Αυτοκίνητα

Για τον προσδιορισμό της Αντικειμενικής Δαπάνης για αυτοκίνητα λαμβάνουμε υπόψη το κυβισμό του αυτοκινήτου, το έτος πρώτης κυκλοφορίας, τους μήνες κυριότητας καθώς και το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα το ύψος του τεκμηρίου αυτοκινήτου ανέρχεται στις 4.000€ για αυτοκίνητα έως 5 έτη κυκλοφορίας κυβισμού έως 1.200 κυβικών και προσαυξάνεται κατά 600€ για κάθε 100 κβ έως τις 2.000 κβ και 900€ για κάθε 100 κβ από 3000 κβ και άνω , ενώ μειώνεται κατά 30% για αυτοκίνητα μεταξύ 5 και 10 ετών κυκλοφορίας και 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών κυκλοφορίας. Στον κάτωθι πίνακα σας παραθέτουμε συνοπτικά τις κλίμακες των τεκμηρίων αυτοκινήτων.

       Αντικειμενική Δαπάνη Αυτοκινήτων

γ. Προσδιορισμός Αντικειμενικής Δαπάνης για Σκάφη Αναψυχής

Για τον προσδιορισμό της Αντικειμενικής Δαπάνης για Σκάφη αναψυχής λαμβάνουμε υπόψη τον τύπο, τα μέτρα , τον τρόπο κατασκευής και την παλαιότητα του σκάφους. Στον κάτωθι πίνακα σας παραθέτουμε συνοπτικά τις κλίμακες των τεκμηρίων των σκαφών.

            Αντικειμενική Δαπάνη Σκαφών Αναψυχής

Πρέπει να σημειωθεί ότι για τα σκάφη αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί από ξύλο εξολοκλήρου στην Ελλάδα (κοινώς βάρκες και τρεχαντήρια) υπάρχει μείωση της αντικειμενικής δαπάνης κατά 50%. Επίσης, όπως προαναφέραμε η δαπάνη μειώνεται κατά 15% για σκάφη μεταξύ 5 έως 10 ετών και κατά 30% για σκάφη πέραν τον 10 ετών από το πρώτο έτος νηολόγησης

 

δ. Προσδιορισμός Αντικειμενικής Δαπάνης για Αεροσκάφη, Ελικόπτερα, Ανεμόπτερα

Για τον προσδιορισμό της Αντικειμενικής Δαπάνης για αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα λαμβάνουμε υπόψη τον τύπο  καθώς και την ισχύ του κινητήρα. Στον κάτωθι πίνακα σας παραθέτουμε συνοπτικά τις κλίμακες της ανωτέρω δαπάνης.

            Αντικειμενική Δαπάνη Αεριοθούμενων

 

ε. Προσδιορισμός Αντικειμενικής Δαπάνης για Δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες)

Για τον προσδιορισμό της Αντικειμενικής Δαπάνης για Δεξαμενές κολύμβησης λαμβάνουμε υπόψη το αν η δεξαμενή είναι εσωτερική ή εξωτερική καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα των δεξαμενών. Στον κάτωθι πίνακα σας παραθέτουμε συνοπτικά τις κλίμακες των ανωτέρω δαπάνης.

                     

 

στ. Προσδιορισμός Αντικειμενικής Δαπάνης για Οικιακούς βοηθούς, Οδηγούς αυτοκινήτου, κ.λπ.

Για τον προσδιορισμό της Αντικειμενικής Δαπάνης για κατοικία λαμβάνουμε υπόψη το κατώτατο όριο αμοιβών για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες. Σημειώνουμε ότι το ανώτερο τεκμήριο δεν ισχύει όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο εργαζόμενο ως νοσοκόμο και έχει φυσική αναπηρία άνω του 67% ή είναι ηλικίας άνω των 65 ετών.

 

Και για να γίνουν πιο κατανοητά τα  ανωτέρω πίνακας  σας  παραθέτουμε κάποια παραδείγματα:

πχ1.Έστω έγγαμος φορολογούμενος ο οποίος διαμένει σε διαμέρισμα 100 τ.μ σε περιοχή με τιμής ζώνης 3.000€/τ.μ, είναι συνιδιοκτήτης κατά 50% μονοκατοικίας 80 τ.μ. σε  περιοχή με τιμή ζώνης 2.500€, καθώς και κάτοχος αυτοκινήτου  6αετίας 1.200 κυβικών. Το σύνολο των τεκμηρίων που το βαραίνει ανέρχεται στο ποσό των  17.860€

Το οποίο προκύπτει έως εξής:

 •     5.000 €   Ποσό για τα υπόλοιπα έξοδα διαβίωσης εγγάμων
 •     9.100 €   Τεκμήριο κύριας κατοικίας 91€/τμ (σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες) * 100 τ.μ.
 •        960 €    Τεκμήριο δευτερεύουσας κατοικίας 24€/τμ (σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες) * 80 τ.μ.* 50%
 •     2.800 €   Τεκμήριο αυτοκινήτου (σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες)

Σύνολο 17.860 €

 

Πχ2.Έστω άγαμος φορολογούμενος ο οποίος διαμένει σε μονοκατοικία 50 τ.μ σε περιοχή με τιμής ζώνης 2.000€/τ.μ, και ο οποίος είναι κάτοχος ξύλινης βάρκας 6 μέτρων με έκδοση νηολογίου άνω των 10 ετών. Το σύνολο των τεκμηρίων που τον βαραίνει ανέρχεται στο ποσό των  7.500€

Το οποίο προκύπτει έως εξής:

 •     3.000 €   Ποσό για τα υπόλοιπα έξοδα διαβίωσης άγαμων
 •     2.400 €   Τεκμήριο κύριας κατοικίας 48€/τμ (σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες) * 50 τ.μ.
 •     2.100 €   Τεκμήριο σκαφών

Σύνολο   7.500 €

Το τεκμήριο των σκαφών προκύπτει ως εξής 4.000€ (για σκάφη έως 5μ) + 2.000€ (για το ένα επιπλέον μέτρο) = 6.000€

Αυτό το ποσό μειώνεται κατά 50% επειδή ή βάρκα είναι ξύλινη ελληνικής κατασκευής άρα ανέρχεται σε 3.000 €. Στο ποσό αυτό έχουμε επιπλέον έκπτωση κατά 30% ήτοι 900€ (3.000€*30%) λόγω παλαιότητας του σκάφους άρα 3.000€ - 900€ =2.100€

 

Πχ3.Έστω έγγαμος φορολογούμενος ο οποίος διαμένει σε διαμέρισμα 150 τμ σε περιοχή με τιμής ζώνης 5.500€/τ.μ, και τον βαραίνει δαπάνη αγοράς αυτοκινήτου 500€ ανά μήνα για 9 μήνες εντός του 2013 ενώ τα  ετήσια δίδακτρα  ιδιωτικού σχολείου ανέρχονται σε 2.700€. Το σύνολο των τεκμηρίων που το βαραίνει ανέρχεται στο ποσό των 40.250 €.

Το οποίο προκύπτει έως εξής:

 •     5.000 €     Ποσό για τα υπόλοιπα έξοδα διαβίωσης εγγάμων
 •   28.050 €    Τεκμήριο κύριας κατοικίας 187€/τμ (σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες) * 150 τ.μ.
 •     4.500 €    Τεκμήριο Δαπάνης για αγορά αυτοκινήτου 500€ * 9 μήνες
 •     2.700 €    Τεκμήριο Δαπάνης διδάκτρων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων

Σύνολο   40.250 €    

 

Τέλος θα σας παραθέσουμε ένα ακραίο παράδειγμα υπολογισμού τεκμηρίων το οποίο αναφέρεται και σε ελάχιστη μερίδα φορολογουμένων αλλά ίσως είναι το μοναδικό παράδειγμα για το οποίο θεωρώ και  δίκαιη την εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος.

 

Πχ. 4 Έστω «ευκατάστατος» άγαμος φορολογούμενος ο οποίος διαμένει σε μονοκατοικία 350 τ.μ. σε περιοχή ζώνης 6.000€ / τ.μ., το οποίο διαθέτει εξωτερική πισίνα 50τ.μ. και είναι κάτοχος εξοχικής μονοκατοικίας 200τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000€/τ.μ., αυτοκινήτου 2.000κυβικών με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2012, σκάφους 12 μέτρων με έκδοση νηολογίου το 2000 και ελικοπτέρου 100 ίππων. Το ποσό των τεκμηρίων που το βαραίνει ανέρχεται στο ποσό των 429.200€.

Το οποίο προκύπτει έως εξής:

 •         3.000 €   Ποσό για τα υπόλοιπα έξοδα διαβίωσης άγαμων
 •      285.600 €   Τεκμήριο κύριας κατοικίας 816€/τμ (σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες) * 350 τ.μ.
 •         8.000 €   Τεκμήριο Εξωτερικής δεξαμενής 160€/τμ (σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες) * 50 τ.μ.
 •       33.600 €   Τεκμήριο δευτερεύουσας κατοικίας 168€/τμ (σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες) * 200 τ.μ.
 •         8.800 €   Τεκμήριο Δαπάνης Αυτοκινήτου  (σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες)
 •       25.200 €   Τεκμήριο Δαπάνης  Σκαφών
 •       65.000 €   Τεκμήριο Δαπάνης  Αεροσκαφών

 Σύνολο   429.200 €

Το τεκμήριο των σκαφών προκύπτει ως εξής 12.000€ (για σκάφη έως 7μ) + 3*3.000€ (για το κάθε επιπλέον μέτρο από 7 έως 10 μέτρα) + 2*7.500€ (για το κάθε επιπλέον μέτρο από 10 έως 12 μέτρα) = 36.000€

Αυτό το ποσό μειώνεται κατά 30% ήτοι 10.800€ (36.000€*30%) λόγω παλαιότητας του σκάφους άρα 36.000€ - 10.800€ = 25.200€

 

Πριν κλείσουμε την ανάλυση των τεκμηρίων πρέπει να τονίσουμε ότι οι φορολογούμενοι άνω των 65 ετών έχουν επιπλέον μείωση κατά 30% για κάθε κατηγορία τεκμηρίου ενώ παρατηρούμε άλλη μία αντίφαση του φορολογικού νομοσχεδίου καθώς οι αποδείξεις των διδάκτρων των εκπαιδευτηρίων πρέπει να υπολογίζονται ως τεκμήρια διαβίωσης ενώ ταυτόχρονα, για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, λογίζονται ως κανονική δαπάνη που δύναται να εκπέσει φορολογίας!!!

Τέλος αξίζει να επισημανθεί ότι το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία πχ Ανεργία, Ασθένεια, Στρατιωτική θητεία, Ανήλικος φορολογούμενος κτλ.

 

 

4. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Πως επηρεάζουν  τη δήλωση του Φορολογικού έτους 2014

Έπειτα από το παροξυσμό της συλλογής των αποδείξεων από το σύνολο των φορολογούμενων κατά τα τελευταία  χρόνια με απώτερο σκοπό  την εξάλειψη της φοροδιαφυγής το Υπουργείο Οικονομικών για ακόμη μια φορά μας εξέπληξε με την  απόφαση του ότι οι μόνοι φορολογούμενοι που θα επωφεληθούν από το καθεστώς συλλογής των αποδείξεων για το Φορολογικό έτος 2014 είναι:

 • Οι Μισθωτοί
 • Οι Συνταξιούχοι,
 • Οι Εργαζόμενοι με μπλοκάκι που φορολογούνται με κλίμακα μισθωτών
 • Όσοι  δηλώνουν εισόδημα από Ατομική Γεωργική επιχείρηση.

Το ποσό των αποδείξεων πρέπει να ανέρχεται στο 25% του εισοδήματος και το σύνολο  τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 10.500 Ευρώ ανά φορολογούμενο. Πρέπει να επισημανθεί ότι όσοι δεν συγκεντρώσουν το απαραίτητο ποσό των αποδείξεων τότε επί της διαφοράς θα επιβάλλεται φόρος 22%. Πχ Έστω Συνταξιούχος με 10.000€ σύνταξη πρέπει να έχει συγκεντρώσει αποδείξεις συνολικού ποσού 2.500€, αν έχει συγκεντρώσει αποδείξεις ποσού 2.300€ τότε θα κληθεί να πληρώσει φόρο 44€ ο οποίος προκύπτει ως έξης (2.500€ - 2.300€)*22%.

Και αν το καυτό ερώτημα είναι ποιες αποδείξεις μετράνε στην μείωση του φόρου πρέπει να συγκεντρώσουμε για το ποσό σας παραθέτουμε  τον κάτωθι συνοπτικό πίνακα:

          

Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι για τη δήλωση του 2014 και μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, το ποσό του φόρου που προκύπτει μειώνεται κατά ποσοστό 10% για κάθε καταβαλλόμενη από τις ακόλουθες δαπάνες:

α) Ιατρικές δαπάνες που υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος και το ποσό της μείωσης που προκύπτει δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000,00 ευρώ.

β) Το ποσό της διατροφής που επιδικάστηκε και καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο, του οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδημα και ποσό της μείωσης του φόρου δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ.

γ) Δωρεά η οποία δεν υπερβαίνει το 5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται και είναι μεγαλύτερη των 100,00 ευρώ καθώς και τα χρηματικά ποσά αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του Ν. 2238/1994.

πχ1. Έστω συνταξιούχος με 10.000€ σύνταξη, για να έχει επιπλέον μείωση από ιατρικές δαπάνες τότε αυτές πρέπει να είναι στο σύνολο τους περισσότερες από το ποσό των 500€ (10.000€*5%) και τότε στο σύνολο του φόρου έχει έκπτωση 500€*10%=50€.

πχ2. Έστω ποσό διατροφής που εκδικάστηκε 500€ ανά μήνα . Τότε η επιπλέον έκπτωση φόρου είναι 600€ το οποίο προκύπτει ως εξής: 500€*12 = 6.000€ και 6.000€*10%=600€.

Και οι αλλαγές στο καθεστώς των αποδείξεων, κατά τη γνώμη μου, κάθε τι άλλο παρά δίκαιες μπορούν να χαρακτηριστούν καθώς  η όλη αντιμετώπιση του θέματος είναι σαν να χαρακτηρίζει στο σύνολό τους Ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και τους ναυτικούς ως φοροφυγάδες και να τους αποκλείει εντελώς από την οποιαδήποτε φοροαπαλλαγή.

Κλείνοντας λοιπόν το ανωτέρω πολυάρθρο θα ήθελα να δηλώσω ότι στην προσπάθεια της θέσπισης ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής καταλήξαμε να έχουμε έναν πολύπλοκο  τρόπος φορολόγησης των φυσικών προσώπων που μόνο στρεβλώσεις και δυσκολίες δημιουργεί.

 

Πηγή: Επιστημονική Ομάδα Power-Tax


efm_728x90