Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
23/04/2014
Πολ. 1113/15.4.2014, Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις».

 

 

Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Β2, των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Δ2 και της υποπαραγράφου Δ4 του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις».

Κοινοποιούμε τις ως άνω νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες ρυθμίστηκαν θέματα φόρου πολυτελείας γουνοποιητικών προϊόντων, φορολογικά και τελωνειακά θέματα για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρίες, θέματα διαγραφής από το Μητρώο λόγω εξαγωγής ή καταστροφής οχημάτων ευρισκομένων σε κατάσταση ακινησίας καθώς και θέματα χορήγησης προσωρινής άδειας κυκλοφορίας (Μ) για τα ενάριθμα και ανάριθμα ασφαλισμένα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, για άμεση εφαρμογή.

Αναλυτικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων θα παρασχεθούν με εξειδικευμένη εγκύκλιο.

 

 

Πηγή:


efm_728x90