Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
22/04/2014
Αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων του άρ.15 του Ν.3091/2002, στην περίπτωση που τα ακίνητα αυτά ανήκουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, που έχουν εγκαταστήσει γραφελια στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρ.25 του Ν.27/1975, Αριθμ. Πρωτ. Δ12Γ 1064 276
Πηγή:


efm_728x90