Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
22/04/2014
Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αωτιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2014, Αριθμ. Πρωτ. ΔΕΛ Δ 1052603
Πηγή:


efm_728x90