Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
16/04/2014
Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 57 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4239/2014, Αριθμ. Πρωτ. Δ13 ΦΜΑΠ 1062169
Πηγή:


efm_728x90