Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
15/04/2014
Πολ. 1109/14.4.2014, Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. Α' (τροπ. διατ. ν.δ. 356/1974 - ΚΕΔΕ) του τρίτου άρθρου του κρφ. Β' του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/7-4-14)
Πηγή:


efm_728x90