Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
14/04/2014
Η διανομή των κερδών δικηγορικής εταιρείας που τηρεί απλογραφικά βιβλία, γίνεται στους εταίρους που βρίσκονται στη σύνθεσή της κατά την 31.12 εκάστου έτους, Αριθμ. Πρωτ. Δ12Α 1061570
Πηγή:


efm_728x90