Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
14/04/2014
Πολ. 1102/9.4.2014, Κοινοποίηση της 54/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

 

Πολ. 1002/9.4.2014

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 54/2014 ομόφωνη Γνωμοδότηση της Α' Τακτικής Ολομέλειας Του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση αυτή, το μηνιαίως καταβαλλόμενο κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 3 περ. α' του ν. 2327/1995 ποσό για τα έξοδα κινήσεως, χωρίς απόδοση λογαριασμού, στα τακτικά εν ενεργεία μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, καλύπτει δαπάνες στις οποίες τα ως άνω πρόσωπα υποβάλλονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως τακτικών μελών της Ακαδημίας Αθηνών και επομένως, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, κατά την έννοια του άρθρου 78 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 4 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε..

 

 

Πηγή:


efm_728x90