Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
14/04/2014
Πολ. 1101/7.4.2014, Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 του N. 4233/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του N. 3887/2010» καθώς και της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με αριθ. Β1/οικ.17662/1345/18-3-2014

 

Πολ. 1101/7.4.2014

 

Πολ. 1101/7.4.2014, Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 18 του N. 4233/2014 (Α΄22) «Τροποποίηση διατάξεων του N. 3887/2010» καθώς και της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με αριθ. Β1/οικ.17662/1345/18-3-2014 (Β΄721) «Καθορισμός του ύψους της εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημοσίας χρήσης αυτοκινήτου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3887/2010 (Α΄174)»

 

Πηγή:


efm_728x90