Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
10/04/2014
Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013, Αριθμ. ΔΕΛ Α 1055481
Πηγή:


efm_728x90