Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
10/04/2014
Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2014 Αριθμ. ΔΕΛ Α 1055541
Πηγή:


efm_728x90