Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
10/04/2014
Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), Αριθμ. ΔΕΛ Α 1055536
Πηγή:


efm_728x90