Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
07/04/2014
Αριθμ. Πρωτ. Δ12Α 1057684 ΕΞ 7.4.2014, α) Διαχειριστική περίοδος ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία, β) παροχές σε είδος
Πηγή:


efm_728x90