Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
07/04/2014
Αριθμ. Πρωτ. Δ12Γ 1057579 ΕΞ 4.4.2014, Εισφορά επί του εισαγόμενου συναλλάγματος σε εταιρείες του άρθρου 25 του Ν.27/1975
Πηγή:


efm_728x90