Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
07/04/2014
Αριθμ. Πρωτ. Δ13Β 1055638 ΕΞ 2.4.2014, Kαταβολή φ.μ.α. με ταυτότητα οφειλής κατ' άρθρο 15 ν. 4223/2013
Πηγή:


efm_728x90