Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
04/04/2014
Άρθρο: Ρίξανε νερό στα πρόστιμα φωτιά !!!!!

 

ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1/1/2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤHΚΕ ΣΤΙΣ 30/03/2014

 

Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax

Λογιστής-Φοροτεχνικός Β' Τάξης

 

         Όταν τον Ιούλιο του 2013 με την ψήφιση του Νόμου 4174/2013 ήρθαμε για πρώτη φορά αντιμέτωποι με τα πρόστιμα που θα ίσχυαν από 01/01/2014 δύο πράγματα μας πέρασαν από το μυαλό, ή ότι πρέπει να γίνουμε υπερήρωες ή ότι πρέπει να αλλάξουμε επάγγελμα. Ευτυχώς που για πρώτη φορά οι διαμαρτυρίες των λογιστών εισακούστηκαν και με τη ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου τα πρόστιμα διαμορφώνονται συνοπτικά ως εξής:

Πρέπει να επισημάνουμε ότι τελικά, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα για υποβολές Εκπρόθεσμων Τροποποιητικών Δηλώσεων ΦΠΑ και Παρακρατούμενων Φόρων εφόσον οι αρχικές Δηλώσεις έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. 

Επιπλέον πρέπει να τονίσουμε ότι σε περίπτωση διαπίστωσης εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης εντός πενταετίας τα πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικού προστίμου.

Και για να γίνουν πιο κατανοητά τα  ανωτέρω θα παραθέσουμε κάποια παραδείγματα:

πχ1. Έστω ένα φυσικό πρόσωπο που δεν  υποβάλει τη φορολογική του δήλωση για το Οικ Έτος 2014 και υποβάλλει και εκπρόθεσμα  την φορολογική δήλωση για το Οικ Έτος 2015  τότε θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 300 € .  Το ποσό αυτό προκύπτει ως εξής : 100€ για την μη Υποβολή δήλωσης του 2014 και 200€ (2*100€ ) για την Εκπρόθεσμη δήλωση του 2015.

πχ.2 Έστω υπόχρεος τήρησης Απλογραφικών βιβλίων που υποβάλλει εκπρόθεσμα Χρεωστική δήλωση ΦΠΑ και Μηδενική Δήλωση  ΦΜΥ.  Τότε θα κληθεί να  πληρώσει πρόστιμο 350 €. Το ποσό αυτό προκύπτει ως εξής : 250€ για την Εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ και 100€  για την εκπρόθεσμη Μηδενική δήλωση ΦΜΥ.

πχ.3 Έστω υπόχρεος τήρησης Διπλογραφικών βιβλίων που για  έναν μήνα υποβάλλει εκπρόθεσμα Χρεωστική δήλωση ΦΠΑ, Χρεωστική Δήλωση  ΦΜΥ και Μηδενική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών. Τότε θα κληθεί να  πληρώσει πρόστιμο 1600€. Το ποσό αυτό προκύπτει ως εξής : 500€ για την Εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ, 1000€(2*500€) για την Εκπρόθεσμη δήλωση ΦΜΥ και 100€ για την Εκπρόθεσμη Μηδενική δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών.

πχ.4 Έστω υπόχρεος τήρησης Διπλογραφικών βιβλίων που για  έναν μήνα υποβάλλει εκπρόθεσμα Μηδενική δήλωση ΦΠΑ, Μηδενική Δήλωση ΦΜΥ και Μηδενική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών. Τότε θα κληθεί να  πληρώσει πρόστιμο 700€. Το ποσό αυτό προκύπτει ως εξής : 100€ για την Εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ, 200€(2*100€) για την Εκπρόθεσμη Δήλωση ΦΜΥ και            400€ (4*100€) για την Εκπρόθεσμη δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών.

πχ.5 Έστω ΑΕ η οποία έχει προβεί σε Τροποποίηση του Καταστατικού της για Μεταφορά έδρας και Αλλαγής Σύστασης ΔΣ. Εφόσον παραλάβει την τροποποίηση από το ΓΕΜΗ πρέπει να δηλώσει τις ανωτέρω αλλαγές εντός 10 ημερολογιακών ημερών στο Μητρώο της εφορίας. Εφόσον προβεί για οποιονδήποτε λόγο την 11η ημέρα τότε θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 300€ το οποίο προκύπτει ως εξής: 100€ για την εκπρόθεσμη δήλωση της έδρας και 200€ (2*100€) για την εκπρόθεσμη δήλωση Αλλαγής σύστασης ΔΣ.

πχ.6 Έστω εστιατόριο το οποίο τηρεί Απλογραφικά βιβλία και στο οποίο η φορολογική αρχή προβαίνει σε έλεγχο.  Αν υποθέσουμε ότι στα 10 τραπέζια έχουν κοπεί ανακριβείς αποδείξεις και ο εστιάτορας γνωρίζοντας το γεγονός προβάλλει αντίσταση στον έλεγχο τότε η Φορολογική αρχή είναι σε θέση να εκδόσει πρόστιμο ύψους 11.250€ . Το παραπάνω ποσό προκύπτει : 2.500€ για μη συνεργασία σε φορολογικό έλεγχο, 250€ για τη 1η ανακριβή απόδειξη, 500 € (2*250€ ) για την 2η ανακριβή απόδειξη, 1000€ (4*250€ ) για κάθε άλλη ανακριβή απόδειξη από την 3η έως την 10η(συνολικά 7000€).

πχ.7 Έστω Κέντρο διασκέδασης  το οποίο τηρεί Διπλογραφικά βιβλία και το οποίο η φορολογική αρχή προβαίνει σε έλεγχο. Αν θεωρήσουμε ότι σε όλα τα τραπέζια του μαγαζιού έχουν εκδοθεί ανακριβείς αποδείξεις τότε η συγκεκριμένη επιχείρηση θα κληθεί να πληρώσει το ανώτατο πρόστιμο (ανά φορολογικό έλεγχο) που αντιστοιχεί στις 30.000€.

πχ.8 Τέλος ας δούμε και την περίπτωση που ενώ κάποιος είναι υπόχρεος να δηλώσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα την οποία ασκεί από 1/1/2014 και δεν έχει προβεί στη δήλωση της με τα πρόστιμα που θα έρθει αντιμέτωπος σε ένα πιθανό φορολογικό έλεγχο στο τέλος της χρονιάς (Θεωρούμε ότι είναι υπόχρεος Απλογραφικών Βιβλίων).

  •   2.500 € Για τη μη δήλωση της δραστηριότητας στο Μητρώο της εφορίας
  •   2.500 € Για τη μη τήρηση βιβλίων για το Α΄ Τρίμηνο του 2014
  •   5.000 € Για τη μη τήρηση βιβλίων για το Β΄ Τρίμηνο του 2014
  • 10.000 € Για τη μη τήρηση βιβλίων για το Γ΄ Τρίμηνο του 2014
  • 10.000 € Για τη μη τήρηση βιβλίων για το Δ΄ Τρίμηνο του 2014
  •       250 € Για τη μη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ για το Α΄ Τρίμηνο του 2014
  •       500 € Για τη μη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ για το Β΄ Τρίμηνο του 2014
  •     1000 € Για τη μη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ για το Γ΄ Τρίμηνο του 2014
  •     1000 € Για τη μη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ για το Γ΄ Τρίμηνο του 2014
  •       100  € Για τη μη υποβολή  Εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ

Σύνολο 32.850€

Σύμφωνα με το τελευταίο παράδειγμα το ποσό του προστίμου,  κατά τη γνώμη μου,  αρκετά αποκρουστικό ώστε κάποιος να μπει στη διαδικασία να αποκρύψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα αλλά όχι τόσο ικανό για να εξαλείψει, σύμφωνα με τις προσδοκίες του υπουργείου, την φοροδιαφυγή στη χώρα μας.

Συνοψίζοντας λοιπόν τα πρόστιμα παραμένουν να είναι τσουχτερά αλλά  τουλάχιστον το τελικό νομοσχέδιο, σε σύγκριση με το αρχικό, δείχνει κάποιον σεβασμό και ανοχή στο ανθρώπινο λάθος. Συνιστώ μονάχα λίγη παραπάνω προσοχή στις καταληκτικές προθεσμίες.

 

 

Πηγή: Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax


efm_728x90