Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
03/04/2014
Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα), για πράξεις που αφορούν χρήσεις ως την 31.12.13, Αριθμ. ΔΕΛ Α 1053230
Πηγή:


efm_728x90