Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
03/04/2014
Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των επιχειρήσεων που ασκούνται σε χωριά κάτω των πεντακοσίων (500) κατοίκων, ανεξαρτήτως αν αυτά βρίσκονται σε νησί, Αρ. Πρωτ.Δ12Α 1055910
Πηγή:


efm_728x90