Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
02/04/2014
Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2013 των ελευθέρων επαγγελματιών, Αρ.Πρωτ.Δ12Α 1054299
Πηγή:


efm_728x90