Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
02/04/2014
Παρακράτηση φόρου σε αμοιβές μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών, Αριθμ. Πρωτ. Δ12Α 1039468
Πηγή:


efm_728x90