Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
01/04/2014
Αριθμ. Πρωτ. ΔΕΣ Γ 1052327 ΕΞ 27.3.2014, Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής
Πηγή:


efm_728x90