Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
31/03/2014
Αριθμ. Πρωτ. Δ15 1052987 ΕΞ 2014, Οδηγίες σχετικά με την θεώρηση καταστάσεων απογραφής αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και αγαθών επένδυσης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (N.2859/2000).
Πηγή:


efm_728x90