Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
28/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1177140 ΕΞ 2017, Γνωστοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1161441ΕΞ2017/27.10.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 28/11/2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1177140 ΕΞ 2017

Θέμα: Γνωστοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1161441ΕΞ2017/27.10.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1161441ΕΞ 2017/ 27.10.2017 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων & Αδασμολογήτων Ειδών στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4066/B/2017 (ΑΔΑ:72Λ946ΜΠ3Ζ-ΑΞΗ) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

 

Πηγή:


efm_728x90