Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
23/11/2017
ΔΤΔ Γ 1171886 ΕΞ 2017, Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - Φαρμακευτικά Προϊόντα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1171886 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - Φαρμακευτικά Προϊόντα

ΣΧΕΤ.: α. Η με αρ. πρωτ. 81560/25-09-2017 Απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 91635/28-11-2016 αντίστοιχη

Σας κοινοποιούμε συνημμένα την ανωτέρω (α) σχετική, σύμφωνα με την οποία απαγορεύονται προσωρινά οι παράλληλες εξαγωγές των φαρμακευτικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα αυτής, στο πλαίσιο διασφάλισης της επάρκειάς τους στο εσωτερικό της χώρας.

Κατόπιν αυτού και σε περίπτωση κατά την οποία οι τελωνειακές Αρχές της χώρας διαπιστώσουν - στο πλαίσιο των καθηκόντων τους - απόπειρα εξαγωγής (επανεξαγωγής) των εν λόγω φαρμάκων, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τον Ε.Ο.Φ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Πηγή:


efm_728x90