Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
27/06/2014
Άρθρο: Φορολογική Δήλωση Οικ. έτους 2014 - Ο νέος γρίφος του λογιστή ??? Αλλαγές και Κλίμακες - Όσα πρέπει να ξέρετε

 

Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax

Λογιστής-Φοροτεχνικός Β' Τάξης

 

Από το απόγευμα της Πέμπτης 20 Μαρτίου  η διαδικτυακή πύλη του TAXISnet είναι ενεργή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των εισοδημάτων του 2013 για όλα τα φυσικά πρόσωπα και η οποία θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2014. Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι η Φορολογική δήλωση του 2014 κρύβει αρκετές παγίδες που βασίζονται στο συνδυασμό των  μεταβολών του Έντυπου της "ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-Ε1" και  του καθεστώτος της φορολογίας.

Βασιζόμενοι στην ΠΟΛ 1051/2013-6/3/2014 όλες οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις των φυσικών προσώπων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά  μέσω διαδικτύου. Εντούτοις οι φορολογικές δηλώσεις των αποβιωσάντων θα υποβάλλονται χειρόγραφες στην αρμόδια ΔΟΥ αφότου έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση του τμήματος μητρώου. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα χειρόγραφης υποβολής μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ κρίνει ότι υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής. Οι συμπληρωματικές - τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των δηλώσεων ήτοι από τις 21 Απριλίου και έπειτα.

Υπόχρεοι Φορολογικής δήλωσης του 2014 (έστω και μηδενική) είναι όλοι οι φορολογούμενοι  που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους οι οποίοι είτε είναι κάτοχοι περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα- αυτοκίνητα κτλ) , είτε έχουν πραγματικό εισόδημα άνω των 3.000,00 Ευρώ είτε δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προστατευόμενου μέλους.Ως προστατευόμενα μέλη θεωρούνται: α) τα ανήλικα άγαμα τέκνα, β) τα ενήλικα άγαμα τέκνα,τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό. ειδικά, για τα τέκνα του εδαφίου αυτού, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν,το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.,γ) τα άγαμα τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, δ)τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω, από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία, ε) οι ανιόντες και των δύο συζύγων, στ) οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία καθώς και ζ) οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους. Επίσης υπόχρεοι είναι και οι κάτοικοι του εξωτερικού  για το εισόδημα το οποίο προκύπτει στην  Ελλάδα.


Και στην Φορολογική δήλωση του 2014 (όπως ίσχυε και στα προηγούμενα έτη) είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, όπως και των απαλλασσόμενων από το φόρο εισοδημάτων καθώς και η συνυποβολή των έντυπών:

α) Ε2 -Αναλυτικής Κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων, στην περίπτωση εισοδημάτων από εκμίσθωση ακινήτων
β) Ε3 - Μηχανογραφικό δελτίο Οικονομικών Στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών – στην περίπτωση εισοδημάτων από ελευθέριο επάγγελμα ή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για πρώτη φορά φέτος τα εισοδήματα των  μισθωτών και των συνταξιούχων καθώς και τα αντίστοιχα πεδία παρακράτησης φόρου θα είναι προπληρωμένα μέσω της υποβολής Βεβαιώσεων από τις επιχειρήσεις στην Γενική Γραμματεία.

Από εφέτος όμως, με τη  νέα μορφή του εντύπου Ε1,προκύπουν και  πολλές αλλαγές στον τρόπο της δήλωσης οι οποίες θα επηρεάσουν αυξητικά τους φόρους που θα κληθούν να πληρώσουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Χαρακτηριστικότατη αλλαγή είναι η κατάργηση των περισσοτέρων κωδικών που  σχετίζονταν με τις φοροαπαλλαγές όπως τόκους στεγαστικών δανείων, ασφάλιστρα ζωής, δαπάνες για εγκατάσταση φυσικού αερίου, δίδακτρα φροντιστηρίων και εκπαιδευτηρίων καθώς και η φοροαπαλλαγή για όσους ενοικιάζουν την πρώτη κατοικία.

Εφιστούμε την προσοχή σε μια μερίδα φορολογούμενων που θα δηλώσουν τα εισοδήματα τους, για πρώτη φορά,  σε ξεχωριστά πεδία. Αυτοί είναι, όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με «μπλοκάκι» και προκειμένου να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και όχι των ελευθέρων επαγγελματιών θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 307-308. Για να κερδίσουν φορολόγηση με την κλίμακα των μισθωτών θα πρέπει να απασχολούνται σε έως τρεις εργοδότες και το 75% των εισοδημάτων τους από ελευθέριο επάγγελμα να προέρχεται από έναν μόνο εργοδότη καθώς και όσοι εργαζόμενοι αμείβονταν με εργόσημα και οικοδομικά ένσημα. Επίσης αντιμέτωποι με υψηλότερα τεκμήρια θα έρθουν και όσοι φορολογούμενοι θα δηλώσουν φέτος για πρώτη φορά αναλυτικά τα τετραγωνικά  των αυθαίρετων και ημιυπαίθριων που ταχτοποίησαν εντός του 2013.

Αρκετά προσεκτικοί στη συμπλήρωση του κωδικού 017 πρέπει να είναι  όσοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 01/01/2013 και μετά καθότι ίσως είναι η μοναδική ευνοημένη ομάδα φορολογουμένων στους δεν θα επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος για τα πρώτα πέντε χρόνια και θα φορολογούνται με χαμηλότερο συντελεστή.

Από την άλλη μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, και αναφερόμαστε στα  Άτομα με αναπηρία, χάνουν το έξτρα αφορολόγητο των 2.000 ευρώ και  θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 001-002 προκειμένου να έχουν έκπτωση φόρου 200 ευρώ.

Όσον αφορά τους τόκους καταθέσεων η ενημέρωση τους θα γίνει, όπως και για το Οικονομικό έτος 2013, αυτόματα στον πρώτο δικαιούχο του κάθε λογαριασμού, όμως στην περίπτωση των κοινών λογαριασμών, υπάρχει δυνατότητα δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν με βάση τις πραγματικές περιστάσεις.Το ποσό των τόκων θα μετρήσει στον υπολογισμό της έκτακτης εισφοράς(1%-4% για όσους έχουν εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ) και θα φορολογηθεί αυτοτελώς με συντελεστή 15%.

Αδιάφορη σχετικά στον προσδιορισμό του φορολογικού αποτελέσματος, είναι η κατάργηση  του Κωδικού  όπου δηλώνονταν οι υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ  κλπ),  καθώς για τη χρήση του 2013 και πλέον εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα και δηλώνονται στο έντυπο Ε3.

Σημειωτέον είναι ότι για τα ενήλικα προστατευόμενα μέλη, πέραν της υποχρεωτικής συμπλήρωσης των ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτική και η δήλωση των ΑΦΜ τους.

Σε ότι αφορά τις αλλαγές στην συμπλήρωση του εντύπου Ε1 για το  ΟΙΚ ΕΤΟΣ  2014 πρέπει να επισημανθούν τα εξής :  α) Ο Κωδικός 049 ο οποίος σχετίζεται με το σύνολο της δαπάνης αγοράς αγαθών και υπηρεσιών συμπληρώνεται μόνο από Μισθωτούς, Συνταξιούχους, Εργαζόμενους με μπλοκάκι που φορολογούνται με κλίμακα μισθωτών και όσους δηλώνουν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση. Το ποσό των αποδείξεων πρέπει να ανέρχεται στο 25% του εισοδήματος από τις μισθωτές υπηρεσίες και όχι ανωτέρω από το ποσό των 10.500 Ευρώ. Σε όσους δεν συγκεντρώσουν το απαραίτητο ποσό των αποδείξεων τότε επί της διαφοράς του ποσού των αποδείξεων που απαιτούνται, και αυτών που έχουν,  επιβάλλεται φόρος 22%. (Στις ανωτέρω αποδείξεις συμπεριλαμβάνονται και αυτές των Φροντιστηρίων).
Για τη δήλωση του 2014 και μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, το ποσό του
φόρου που προκύπτει μειώνεται κατά ποσοστό 10% για κάθε καταβαλλόμενη από τις ακόλουθες δαπάνες:
α) Ιατρικές δαπάνες που  υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος και το ποσό της μείωσης που προκύπτει  δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000,00 ευρώ.
β) Το ποσό της διατροφής που επιδικάστηκε και καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο, του οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδημα και ποσό της μείωσης του φόρου δεν  υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ.
γ)  Δωρεά η οποία δεν υπερβαίνει το 5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται καιν  είναι μεγαλύτερη τω 100,00 ευρώ καθώς και τα χρηματικά ποσά αυτών των δωρεών και χορηγιών δεν πρέπει να έχουν εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του Ν. 2238/1994.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι οι φόροι που θα προκύψουν για τη χρήση του 2013 θα είναι ανάλογοι της πηγής του  εισοδήματος και  θα φορολογούνται με διαφορετική κλίμακα.

Πιο συγκεκριμένα οι κλίμακες διαμορφώνονται ως εξής:
Α) Μισθωτοί, συνταξιούχοι, λαμβάνοντες μισθό με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών και ατομικές αγροτικές επιχειρήσεις (οι τελευταίες μόνο για το 2014 ) :

i)  Για εισόδημα έως το ποσό των 25.000 Ευρώ με φορολογικό συντελεστή 22%.
ii) Για εισόδημα μεταξύ 25.000 και 42.000 Ευρώ με φορολογικό συντελεστή 32%.

iii) Για εισόδημα ανωτέρω των 42.000 Ευρώ με φορολογικό συντελεστή 42%.

Β) Ελευθέρια επαγγέλματα και εισόδημα από ατομική επιχείρηση (εμπορική, μεταποιητική, εμπορική παροχής υπηρεσιών κ.λπ.):

i)  Για εισόδημα έως το ποσό των 50.000 Ευρώ με φορολογικό συντελεστή 26%.
ii) Για εισόδημα ανωτέρω των 50.000 Ευρώ με φορολογικό συντελεστή 33%.


Γ) Νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013:
i) Για εισόδημα έως το ποσό των 10.000 Ευρώ με φορολογικό συντελεστή 13% (για τα 3 πρώτα χρόνια)

ii) Για εισόδημα μεταξύ 10.000 και 50.000 Ευρώ με φορολογικό συντελεστή 26%.

iii) Για εισόδημα ανωτέρω των 50.000 Ευρώ με φορολογικό συντελεστή 33%.

Δ) Μισθώσεις ακινήτων καθώς και τα εισοδήματα από κινητές αξίες:
i)  Για εισόδημα έως το ποσό των 12.000 Ευρώ με φορολογικό συντελεστή 10%.
ii) Για εισόδημα ανωτέρω των 12.000 Ευρώ με φορολογικό συντελεστή 33%.
Το εισόδημα από ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 1,5% εφόσον το εισόδημα αυτό προέρχεται από εκμίσθωση κατοικίας εμβαδού έως 300 τ.μ. και με συντελεστή 3% αν προέρχεται από εκμίσθωση κατοικίας εμβαδού άνω των 300 τ.μ. ή/και από επαγγελματική μίσθωση.

Ε) Πληρώματα εμπορικού ναυτικού :

i) Αναλογικός φόρος με συντελεστή 15% για τους αξιωματικούς

ii) Αναλογικός φόρος με συντελεστή 10% για το κατώτερο πλήρωμα

Συνοψίζοντας λοιπόν η δήλωση του 2014 είναι ένας γρίφος για γερούς λύτες. Και ενώ σχεδόν αλλάξανε όλα τα κριτήρια για τους περισσότερους φορολογουμένους το μόνο που παρέμεινε σταθερό είναι ο τρόπος πληρωμής του Φόρου εισοδήματος που θα προκύψει. Καλούνται λοιπόν να τον πληρώσουν σε 3 διμηνιαίες δόσεις με την πρώτη  να λήγει στις 31/07/2014.

Τέλος είναι πρέπον οι φορολογούμενοι να διατηρήσουν  σε φυσικό αρχείο τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούν για τη σύνταξη της δήλωσης τους σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου ή επιστροφής φόρου.

 

 

Πηγή: Βάνα Γιαννάκη Μέλος της επιστημονικής ομάδας του Power Tax


efm_728x90