Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
27/09/2013
Πολ. 1221/26.09.2013 Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων

 

Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 β του άρθρου 38 του ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α'), αναφορικά με την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών με αντικείμενο την λειτουργία υδατοδρομίου, δημιουργήθηκε η ανάγκη προσθήκης νέου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

 

Κατόπιν τούτου, προστίθεται νέος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας κάτω από την υποκατηγορία CPA 52.22.11 ως εξής: 52.22.11.06 «Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων».

 

Πηγή:


efm_728x90