Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
21/03/2014
Αριθμ. Πρωτ. Δ17 Ε 5007162, Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.
Πηγή:


efm_728x90