Ενημέρωση >>Φορολογικά Νέα
20/03/2014
Αριθμ. Πρωτ. Δ12Α 1049253, Διευκρινίσεις σχετικά με την υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167)
Πηγή:


efm_728x90